12 mlynedd o garchar am drywanu dau ddyn yn Y Rhyl

dane molloy Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Ddinbych wedi ei garcharu am 12 mlynedd ar ôl trywanu dau berson yn dilyn wythnos o yfed yn drwm a chymryd cyffuriau.

Dywedodd y barnwr Rhys Rowlands yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Dane Molloy wedi dangos "obsesiwn" â chyllyll ac arfau llafn eraill.

Cafodd ei drwydded pan fydd yn cael ei ryddhau ei ymestyn o dair blynedd, gan olygu fod y ddedfryd yn swyddogol yn un 15 mlynedd.

Bydd yn rhaid i Molloy, 32, dreulio o leiaf dau draean o'r ddedfryd dan glo cyn y bydd modd ystyried ei ryddhau.

Anafiadau difrifol

Clywodd y llys fod Molloy wedi trywanu dau berson yn ystod ymosodiad direswm mewn tŷ ar Ffordd Butterton, Y Rhyl.

Cyfaddefodd i'r cyhuddiad o anafu Anthony Hunter gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol, a hynny ar ôl ei drywanu yn ei frest.

Bu'n rhaid i Mr Hunter gael eu gludo i'r ysbyty i gael llawdriniaeth, ac ar un adeg roedd mewn cyflwr allai fod wedi peryglu ei fywyd.

Fe wnaeth Molloy hefyd gyfaddef i gyhuddiad o anafu Karl Grocott gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol, wedi iddo ei drywanu yn ei goes.

Image copyright Google
Image caption Digwyddodd yr ymosodiadau mewn tŷ ar Ffordd Butterton, Y Rhyl

Dywedodd yr erlynydd Brian Treadwell fod Molloy wedi bod mewn tymer y diwrnod hwnnw ar ôl methu â chael gweld ei blentyn.

Ar ei ymweliad cyntaf â'r tŷ fe drywanodd Mr Grocott, ac ar ôl dychwelyd yn hwyrach yn y dydd fe ymosododd ar Mr Hunter gan achosi anafiadau mwy difrifol.

Clywodd y llys fod Molloy eisoes wedi cael dedfryd ohiriedig am ddigwyddiad treisgar arall pan ymosododd ar y ddau ddyn.

"Rydw i'n dod i'r casgliad eich bod chi'n peri risg sylweddol o achosi niwed difrifol i eraill," meddai'r Barnwr Rowlands.

Pynciau Cysylltiedig