Disgwyl agor proses dendro rheilffordd Cymru a'r Gororau

Trenau Arriva Cymru Image copyright Getty Images
Image caption Trenau Arriva Cymru sy'n rhedeg gwasanaethau Cymru a'r Gororau ar hyn o bryd

Mae BBC Cymru ar ddeall y bydd cwmnïau rheilffyrdd yn gallu cyflwyno'u cynigion ar gyfer masnachfraint Cymru a'r Gororau yr wythnos hon.

Cafodd y broses dendro ei ohirio dros yr haf, gyda llywodraethau Cymru a'r DU yn beio'u gilydd am yr oedi.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydyn ni'n aros am y golau gwyrdd terfynol gan Lywodraeth y DU ac yn disgwyl cyhoeddi newyddion positif am hyn yn fuan."

Roedd Trafnidiaeth Cymru, asiantaeth drafnidiaeth Llywodraeth Cymru, wedi bwriadu cyhoeddi'r tendr ar 18 Awst yn wreiddiol.

Pedwar cwmni

Cafodd y broses honno ei ohirio nes ddydd Mawrth yr wythnos hon oherwydd anghydfod gyda'r Adran Drafnidiaeth yn Llundain ynglŷn â chyllid.

Ond dywedodd un ffynhonnell y byddai cyhoeddiad yn cael ei wneud yr wythnos hon.

Fodd bynnag, mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o fethu'r terfyn amser diweddaraf.

"Mae'r llanast maen nhw wedi'i wneud o gaffael y fasnachfraint nesaf yn dangos anallu llwyr," meddai Dai Lloyd, llefarydd isadeiledd y blaid.

Image copyright Reuters
Image caption Dywedodd Ysgrifennydd Trafnidiaeth Llywodraeth y DU, Chris Grayling na fyddai'n awdurdodi cam nesaf y broses dendro oni bai fod y ddwy ochr yn datrys y ffrae gyllid

Mae pedwar cwmni yn cystadlu i gymryd cyfrifoldeb o'r rhwydwaith, sydd ar hyn o bryd yn cael ei rhedeg gan Drenau Arriva Cymru.

Bydd yr enillydd hefyd yn adeiladu a rhedeg y gwasanaeth Metro ar gyfer Caerdydd a chymoedd y de.

Mae grym dros y fasnachfraint reilffordd yn cael ei ddatganoli o San Steffan i Gaerdydd ar hyn o bryd, ond mae'r broses yn cymryd hirach na'r disgwyl.

Mae Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates wedi dweud ei fod am i Whitehall ddod o hyd i £1bn yn ychwanegol tuag at gostau'r rhwydwaith dros y 15 mlynedd nesaf.

Pynciau Cysylltiedig