Prifysgolion yn astudio effaith newid hinsawdd ar y môr

Pysgota Image copyright Getty Images

Mae gwyddonwyr o dair prifysgol yng Nghymru yn cymryd rhan mewn prosiect newydd gwerth miliynau o bunnoedd i astudio effaith newid hinsawdd ar y môr.

Fe fydd prosiect BlueFish yn edrych ar niferoedd pysgod ym Môr Iwerddon dros y tair blynedd nesaf.

Mae prifysgolion Bangor, Aberystwyth ac Abertawe yn cydweithio â sefydliadau yn Iwerddon ar y prosiect.

Bydd y cynllun £4.8m yn cael ei lansio yng Nghanolfan Môr Cymru ym Mhorthaethwy ddydd Mawrth.

Mae cyfyngiadau wedi'u gosod ar bysgota am benfreision ac eogiaid ym Môr Iwerddon yn y gorffennol mewn ymdrech i roi hwb i'w niferoedd.

Pynciau Cysylltiedig