Dathlu ieithoedd lleiafrifol ar gyfryngau cymdeithasol

Tweet Cymraeg

Am y tro cyntaf ddydd Mawrth bydd Diwrnod Rhyngwladol Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Ieithoedd Lleiafrifol yn cael ei gynnal.

Y nod yw dathlu'r defnydd o ieithoedd lleiafrifol ar y cyfryngau cymdeithasol a gwneud pobl yn ymwybodol o'r amrywiaeth o ieithoedd sy'n cael eu defnyddio ar draws Ewrop.

Mae'r trefnwyr yn annog pobl, cwmnïau a sefydliadau i ddefnyddio gwefannau fel Twitter a Facebook gan ddefnyddio hashnodau fel #Cymraeg, #Euskara a #Gaeilge.

Mae'r fenter yn cyd-fynd â Diwrnod Ieithoedd Ewrop, sydd hefyd yn cael ei gynnal ar 26 Medi.

Yr Awr Gymraeg

Mae 16 o sefydliadau o 16 o ranbarthau ble mae ieithoedd lleiafrifol wedi cytuno i fod yn rhan o'r fenter, gan gynnwys ieithoedd fel Cernyweg, Gaeleg a Chatalan.

Adran ieithyddol Ffriseg o fewn Llywodraeth yr Iseldiroedd sy'n gyfrifol am gydlynu'r fenter, ac fe ofynnwyd i'r Awr Gymraeg bartneru ar ran Cymru.

Image caption Dywedodd Huw Marshall mai'r nod ydi "creu sŵn o amgylch yr ieithoedd lleiafrifol"

Dywedodd sylfaenydd Yr Awr Gymraeg, Huw Marshall: "Wrth i'r we a rhwydweithiau cymdeithasol yn benodol droi'n ofodau lle mae'r ieithoedd mawr, Saesneg a Sbaeneg, yn dominyddu, mae'n hanfodol dangos i'r byd fod yna nifer o ieithoedd byw sy'n haeddu lle ar lwyfannau rhyngwladol.

"Y nod efo diwrnod fel hwn yw creu sŵn o amgylch yr ieithoedd lleiafrifol, dod â nhw i'r amlwg i bawb.

"Mae llwyddiant yr Awr Gymraeg yn dyst i'r ffaith bod modd hyrwyddo'n llwyddiannus yn y Gymraeg, ac mae'r ffaith fod fideo coginio Tân a Mwg sianel Hansh wedi ei wylio dros 123,000 o weithiau mewn pythefnos ar Facebook yn cadarnhau fod ieithoedd fel y Gymraeg yn medru mynnu sylw.

"Menter newydd yw hon fydd, gobeithio, yn tyfu flwyddyn ar flwyddyn."

Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan y fenter.

Pynciau Cysylltiedig