Pwy sy'n cofio'r rhain?

Pecyn o'r creision blas draenog
Image caption Cofio rhain?

Tafarnwr o'r Trallwng gafodd y syniad o gyfuno blasau artiffisial, braster cig moch a pherlysiau er mwyn creu math newydd o greision. Ond, roedd pigo enw addas yn dasg anoddach.

Dyna i chi ddechrau menter cresion Hedgehog, un o ymgyrchoedd marchnata mwyaf rhyfeddol yr 80au.

Nid yn unig roedd y creision wedi eu henwi ar ôl y creadur bach ond roedd Philip Lewis yn eu marchnata hefyd fel creision 'blas draenog'.

Roedd y fenter yn llwyddiant... am gyfnod. Daeth criwiau teledu, gan gynnwys y digrifwr Billy Connolly, i'r Vaults yn y Trallwng er mwyn darganfod rhagor am y cynnyrch anarferol.

Cyn bo hir roedd y pecynnau'n dechrau cael eu cynhyrchu ar raddfa fwy eang a'u gwerthu dros Gymru.

Dechrau'r diwedd....

Ond roedd yna anhawster cyfreithiol i weledigaeth Mr Lewis... y Ddeddf Disgrifiadau Masnachol (Trades Description Act 1968).

Roedd y Swyddfa Masnachu Teg o'r farn bod Hedgehog Crisps Ltd yn camarwain y cyhoedd yn eu hymgyrch hysbysebu. Wedi'r cwbl sut y gallwch chi gael cynnyrch 'blas draenog' heb bod 'na elfen o ddraenog go iawn ymhlith y cynhwysion?

Fe geisiodd y cwmni amddiffyn eu safbwynt trwy alw sipsiwn o'r canolbarth i dystio bod y creision yn blasu r'un fath â draenogod go iawn. Roedd yna sôn bod sipsiwn Cymru wedi bod yn bwyta draenogod ers cenedlaethau.

Roedd yna gyfaddawd. Bu'n rhaid i'r cwmni newid y ffordd roedden nhw yn hysbysebu'r creision - yn hytrach na dweud cresion 'blas draenog' roedd yn rhaid iddyn nhw eu disgrifio fel 'creision â blas draenog'.

Mae ychwanegu un lythyren yn gwneud gwahaniaeth mawr ym myd y gyfraith!

Aeth y cwmni yn eu blaenau i werthu rhagor o becynnau ac fe gafodd y creision eu cynhyrchu yn ddiweddarach gan gwmni Bensons oedd yn cynhyrchu creision ar raddfa fwy eang.

Ond erbyn diwedd y ddegawd roedd ffasiynau wedi newid a buan yr aeth Hedgehog Crisps i glwydo dros y gaeaf.

Yn wahanol i'r draenogod go iawn, wnaethon nhw ddim ail ymddangos yn y gwanwyn.

Image caption Roedd hiwmor y fenter yn amlwg ar y pecyn