Pwy 'di'r Taid neu Nain?

Mae hi'n ddydd i chi nain/mam-gu a taid/tad-cu heddiw! Amser i eistedd mewn cadair gyfforddus, yn eich slipars, gyda phaned a bisged feddal.

Ydych chi'n 'nabod pwy ydy perthnasau adnabyddus yr enwogion yma?

Image caption Roedd llais Elin Cain i'w glywed ar Radio Cymru Mwy y llynedd - ond ydych chi'n meddwl bod ei wyneb hi 'Run Sbit ag un ei nain siaradus?

Cliciwch yma i gael yr ateb


Image caption Gall nifer o blant Cymru ddiolch i daid yr actores Mari Emlyn am y cyfle i ymweld â Llangrannog neu Glan Llyn a chael cystadlu ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd

Cliciwch yma i gael yr ateb


Image caption Mae DJ Elan Evans yn troelli disgiau fel ei hewythr sbectolog, ond ydy hi hefyd wedi etifeddu dawn sgrifennu ei thad-cu?

Cliciwch yma i gael yr ateb


Image caption Mae talent yn amlwg Yn y Gwaed - ond ar gae pêl-droed oedd Owain Tudur Jones yn serennu, tra fod ei daid yn fwy cyfforddus â beiro yn ei law

Cliciwch yma i gael yr ateb


Image caption Er mai o Loegr oedd nain Marged, Elan a Gwilym o'r band Plu, sefydlodd un o'r cymdeithasau pwysicaf i ferched Cymru

Cliciwch yma i gael yr ateb


Image caption Oedd mam-gu Lowri wedi gweld yn y sêr ei bod hi am ymddangos yn y gyfres Gwaith/Cartref rhyw ddydd?

Cliciwch yma i gael yr ateb


Image copyright Cymdeithas Bêl-droed Cymru
Image caption Mae'r tân ym mol Ian Gwyn Hughes, a'i gariad tuag at y wlad yn amlwg wedi cael ei basio i lawr iddo gan ei daid

Cliciwch yma i gael yr ateb