Rhagolygon ariannol Cyngor Môn yn 'parhau'n llwm'

Llinos Medi
Image caption Dywedodd arweinydd y cyngor, Llinos Medi, y gallai treth y cyngor gynyddu'n fwy na chwyddiant ym Môn

Mae arweinydd Cyngor Ynys Môn wedi rhybuddio bod rhagolygon ariannol yr awdurdod yn "parhau'n llwm".

Dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi bod yr awdurdod wedi gorfod arbed £19m dros y pum mlynedd diwethaf, ac y bydd yn rhaid iddyn nhw arbed £8m yn rhagor dros y tair blynedd nesaf.

Mae costau cynyddol a llai o gyllid gan Lywodraeth Cymru yn golygu bod "diffyg ariannol sylweddol," meddai.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi gweithredu i amddiffyn cynghorau rhag "toriadau dwfn" Llywodraeth y DU.

Bydd pwyllgor gweithredol y cyngor yn ystyried ei gynlluniau ariannol tymor canolig ar 18 Medi.

Fe fydd ymgynghoriad cyhoeddus ar gyllideb 2018/19 y cyngor yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y flwyddyn hon wedi i setliad dros dro Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol gael ei ddatgelu ym mis Hydref.

Cynyddu treth y cyngor?

Y llynedd cyhoeddodd gyfanswm o £4.1bn mewn nawdd i 22 cyngor Cymru - cynnydd o'r £3.8m yn 2016/17.

Fe wnaeth cyllid Ynys Môn gynyddu 0.3% i £92.3m eleni, ond cafodd cyllidebau 10 o'r 22 cyngor eu torri.

"Bydd yn rhaid i ni newid y ffordd mae rhai gwasanaethau'n cael eu cyflawni, a gallai treth y cyngor gynyddu'n fwy na chwyddiant eto," meddai Ms Medi.

"Nid dyma'r negeseuon 'dyn ni eisiau eu clywed, ond dyma'r sefyllfa y mae Môn a phob awdurdod lleol arall yng Nghymru ynddi.

"Byddwn yn parhau i flaenoriaethu'r gwasanaethau mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i'w darparu, fel gwasanaethau cymdeithasol ac addysg, ond bydd toriadau o'r maint yma, heb os, yn cael effaith ar yr holl wasanaethau 'dyn ni'n ei ddarparu i bobl Môn."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn cydnabod bod cynghorau ledled Cymru yn wynebu heriau ond rydym wedi gweithredu i'w amddiffyn o effaith y toriadau dwfn mae Llywodraeth y DU wedi'i wneud i'n cyllid ers 2010-11."

Pynciau Cysylltiedig