Nofio i anghofio

Flwyddyn yn ôl, doedd Robert James o Eglwyswrw ddim yn gallu nofio. Ddydd Sul, roedd yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth triathlon Ironman Cymru, lle roedd disgwyl nofio dros 2 filltir yn y môr yn Ninbych y Pysgod.

Mae her Ironman Cymru yn cael ei adnabod fel un o'r rhai anodda' yn y byd, lle mae'r cystadleuwyr yn nofio 2.4 milltir yn y môr, cyn seiclo 112 milltir a rhedeg marathon. Mae'n her a hanner i'r unigolyn mwya' heini, ond i Robert James sy'n rhedeg caffi yn Efail Wen, roedd yr her yn un fawr a phersonol.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Her fawr yr Ironman i Robert James o Efail-Wen, Sir Gâr

"Un o'r prif resymau wnes i wneud Ironman, ac yn benodol yr her i ddysgu nofio, oedd oherwydd fy mod wedi colli fy nhad. Dwi'n sicr ei fod wedi fy helpu i ddelio gyda hynny.

"Wrth hyfforddi, ar ôl diwrnod bishi, anodd, bydde mynd mas i redeg, beicio neu nofio, bydde popeth o'r diwrnod yn cael ei ryddhau. R'on i'n 'neud rhywbeth chwe diwrnod o'r wythnos.

"Yn anffodus, ddes i ddim i ben â her yr Ironman i gyd yn y diwedd, ond fe wnes i lwyddo ar y nofio. Ac i fi roedd hynny'n bwysig.

Image copyright HUW FAIRCLOUGH/IRONMAN
Image caption Roedd Robert ymhlith y nofwyr ar ddechrau'r her

Effaith bositif

"We'n i'n delighted i ddod ma's o'r dŵr, wen i mor falch i fod wedi cyflawni'r nofio. Sen i wedi cael tywydd da bysen i wedi dod i ben â seiclo'r 100 milltir, ond roedd rhaid cyrraedd nôl i Ddinbych y Pysgod o fewn amser penodol.

"Fe wnes i seiclo 70 milltir, ond o'n i'n gwybod fy mod i hanner awr ar ei hôl hi. Wedd yr amodau mor wael, r'on i'n seiclo 10 milltir yr awr ond wen i wedi gobeithio neud 14 - 15 milltir yr awr. Wedd hi'n ddychrynllyd mas 'na.

Image copyright Nichola James
Image caption Robert yn ymladd yn erbyn yr elfennau ar y beic

"Mae cynnal Ironman yn Sir Benfro wedi cael effaith bositif iawn ar yr ardal. Mae mwy o seiclwyr ar y ffyrdd, oedd na lot o fois lleol yn cymryd rhan, a mae hynny'n beth da iawn i'r sir.

"Feddylies i fyth fydden i'n gallu gwneud triathalon, oherwydd o'n i'n ffili nofio, a nawr mod i wedi dysgu nofio rwy' mo'yn gwella arno, a dyna beth dwi'n edrych ymlaen ato nesa'."