Trywanu dyn gyda photel yn Abertawe: Chwilio am ddyn

Trywannu Abertawe Image copyright Heddlu'r De
Image caption Cafodd y lluniau CCTV eu rhyddhau gan heddlu'r de, sy'n ymchwilio i'r digwyddiad yng nghlwb nos Popworld yn Abertawe

Mae heddlu'r De wedi rhyddau lluniau o ddyn y mae'n nhw eisiau ei holi ar ôl i ddyn arall gael ei anafu mewn clwb nos yn Abertawe yn ystod oriau mân fore Sul.

Bu'n rhaid i ddyn gael triniaeth yn yr ysbyty am anafiadau i'w wddf yn ystod digwyddiad yng nghlwb nos Popworld yng nghanol Abertawe. Mae'r heddlu'n credu ei fod wedi cael ei drywanu gyda photel.

Mae'r heddlu'n apelio ar i unrhyw un sy'n adnabod y gwr yn y lluniau CCTV i gysylltu â nhw.

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 353590 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Image copyright Heddlu'r De