Cyhuddiadau terfysgol: Mwy o amser i holi dyn 32 oed

Mae'r heddlu wedi cael mwy o amser i holi dyn gafodd ei arestio ym Mhowys.

Cafodd y dyn 32 oed ei ddal ar amheuaeth o fod yn aelod o grŵp asgell dde eithafol National Action.

Fe gafodd yr heddlu fwy o amser i holi dyn 22 o Birmingham a dyn 24 o Northampton hefyd.

Ond mae dau ddyn 24 oed - un o Northampton a'r llall o Ipswich - wedi cael eu rhyddhau'n ddigyhuddiad.