Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio yn Y Rhyl

Llys Aderyn Du
Image caption Cafodd dyn ei arestio yn agos i safle'r digwyddiad nos Sadwrn yn Llys Aderyn Du

Mae dynes wedi marw a thri arall wedi'u hanafu'n ddifrifol yn dilyn digwyddiad yn Y Rhyl nos Sadwrn.

Mae dyn 21 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Llys Aderyn Du ychydig cyn hanner nos i ddelio â "digwyddiad unigol wnaeth ledaenu i'r stryd".

Fe gafodd pedwar person eu cludo i Ysbyty Glan Clwyd, lle bu farw'r ddynes yn ddiweddarach.

Mae'r tri arall - dwy ddynes ac un dyn - yn dal yn yr ysbyty gydag anafiadau sy'n ddifrifol ond ddim yn bygwth bywyd.

Cymorth cyntaf

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Mark Pierce bod swyddogion heddlu a staff ambiwlans wedi rhoi cymorth cyntaf i'r rhai ag anafiadau ar safle'r digwyddiad.

Fe ddywedodd hefyd bod y dyn wedi cael ei arestio nepell o'r safle.

Ychwanegodd: "Mae'r ymchwiliad wedi hen ddechrau a byddan yn mynd o dŷ i dŷ i holi drwy gydol y dydd.

"Rydym yn apelio ar i unrhyw un allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu oedd yn ardal Llys Aderyn Du ychydig cyn hanner nos, i gysylltu â ni."

Pynciau Cysylltiedig