Cynllun i gynnal cyfarfodydd cyngor 'dros Skype'

laptop Image copyright Getty Images

Gallai Skype neu gynhadleddau fideo gael eu defnyddio gan gynghorwyr er mwyn cymryd rhan mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.

Mae'r syniad yn rhan o ymdrechion i geisio gwneud y swydd o fod yn gynghorydd yn fwy apelgar a chyfleus i bobl ifanc a'r rheiny a theuluoedd.

Bwriad Llywodraeth Cymru yw ei gwneud hi'n orfodol i gynghorau gynnig yr opsiwn o fod yn "bresennol o bell" mewn cynghorau, fel rhan o'r mesur drafft llywodraeth leol.

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn trafod defnyddio technoleg fideo ddydd Llun.

Er fod y llywodraeth yn annog y datblygiad fodd bynnag, mae disgwyl i adroddiad i bwyllgor gwasanaethau democrataidd y cyngor ddweud fod y dechnoleg angenrheidiol "ddim ar gael eto fel ateb cost effeithiol" sydd modd ei ymgorffori i'r gwaith presennol o fewn y siambr.

Image copyright Getty Images

Ychwanegodd John Pearson, rheolwr democratiaeth leol Sir Fynwy: "Er fod atebion fel Skype allai gael eu defnyddio, dydyn nhw ddim yn ateb problemau fel cadeirio cyfarfodydd a chadw trefn, pleidleisio, sawl achos o bobl yn bresennol o bell, a'r angen i ddarparu cyfieithiad i'r rheiny o bell sydd ei angen."

Mae cynghorau Cymru eisoes wedi cynnal arolygon i holi'u haelodau ynglŷn ag amseroedd cyfarfodydd fel rhan o "bolisi amrywiaeth" Llywodraeth Cymru ar gyfer cynghorwyr sydd â threfniadau gwaith neu ofal gwahanol i'r arfer.

Yn unol â hynny mae'r llywodraeth eisiau cyflwyno ateb fwy modern er mwyn galluogi cynghorwyr i "fod yn rhan o gyfarfodydd tra'u bod nhw rywle arall".

Roedd y mesur llywodraeth leol wedi achosi cryn dipyn o stwr pan gafodd ei gyflwyno i ddechrau gan ei fod wedi awgrymu cwtogi nifer y cynghorau yng Nghymru o 22 i wyth neu naw.

Cafwyd ymgynghoriad hefyd ar ostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau lleol i 16.

Pynciau Cysylltiedig