Galw am beidio dymchwel hen ysgol i wneud lle i dai

safle'r datblygiad Image copyright Google

Mae arbenigwyr wedi galw am gadw hen adeilad ysgol sydd i fod i gael ei ddymchwel fel rhan o ddyluniad ar gyfer stad o dai ar yr un safle.

Dywedodd Cadw y dylid ailystyried y cynlluniau, ar ôl dweud yn y gorffennol na fyddan nhw'n achub hen Ysgol Ramadeg Dinbych.

Ym mis Chwefror fe wnaeth y cyngor gymeradwyo cynllun cymdeithas dai i adeiladu 70 o fflatiau ar y safle, gyda chyfleusterau gofal.

Nawr mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi cael argymhelliad i ganiatáu dymchwel y safle.

Cafodd yr ysgol ei hadeiladu yn 1903 a'i chau yn 1983, gan ddod yn glwb ieuenctid a chanolfan hyfforddi addysg wedi hynny.

Image copyright Grŵp Cynefin
Image caption Argraff artist o fynediad y safle

Mae'r safle wedi bod yn wag ers blynyddoedd bellach ac mae'r estyniadau mwy modern hefyd wedi dirywio.

Yn ddiweddar cafodd y penderfyniad ynglŷn â dymchwel yr hen adeilad carreg wreiddiol ei basio o Lywodraeth Cymru i'r cyngor.

Mewn ymateb i hynny mae Cadw wedi dweud y dylid ei gadw fel rhan o ddyluniad y datblygiad newydd.

Ond mewn adroddiad fe ddywedodd swyddog cadwraeth y cyngor fod Cadw wedi dweud yn 2011 nad oedd gwerth rhestru'r adeilad, a bod hynny wedi bod yn ffactor sylweddol wrth drafod y cynigion â'r gymdeithas dai, Grŵp Cynefin.

Bydd pwyllgor cynllunio Sir Ddinbych yn trafod y cynllun dymchwel mewn cyfarfod ddydd Mercher.

Image copyright Grŵp Cynefin

Pynciau Cysylltiedig