Chwaraeon: Chwilio am bobl ysbrydoledig

jade Image copyright Pradip Kotecha
Image caption Jade Jones enillodd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn 2016

Mae'r chwilio wedi dechrau am unigolion a sefydliadau ysbrydoledig sy'n ymwneud â chwaraeon wrth i'r enwebiadau agor ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Cymru 2017.

O fore Llun, mae BBC Cymru a Chwaraeon Cymru'n chwilio am hyfforddwyr a gwirfoddolwyr cymunedol yng Nghymru sy'n denu mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer.

Yn ogystal â dathlu sêr unigol chwaraeon ar lawr gwlad, mae'r beirniaid yn chwilio am sefydliadau a phrofiadau chwaraeon sy'n cydio yn nychymyg y genedl ac yn ysbrydoli mwy o bobl i gynnwys bod yn egnïol fel rhan o'u bywydau.

Dyma'r categorïau ar gyfer cyflwyno enwebiadau:

  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn;
  • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn;
  • Person Ifanc Ysbrydoledig;
  • Profiad Chwaraeon y Flwyddyn;
  • Sefydliad y Flwyddyn;
  • Arwr Tawel y BBC.

Dathliad mwyaf y wlad

Gwobrau Chwaraeon Cymru, sy'n cael eu cynnal ar y cyd gan BBC Cymru a Chwaraeon Cymru, yw dathliad blynyddol mwyaf y wlad o'r chwaraeon elitaidd a llawr gwlad gorau un.

Dywedodd Lawrence Conway, Cadeirydd Chwaraeon Cymru: "Fel rheol, mae rhywun sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac ymarfer rheolaidd wedi cael ei ysbrydoli gan hyfforddwr neu wirfoddolwr gwych ac mae eu profiad cyntaf yn gallu eu cael i ddal ati i gymryd rhan am oes.

"Mae yna bobl ac eiliadau sy'n gyffrous, yn arloesol ac yn llawn cymhelliant. Mae'r rhain yn digwydd ar hyd a lled y wlad ac rydyn ni eisiau dod o hyd i'r goreuon er mwyn cael eu dathlu a lledaenu'r neges ledled Cymru."

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru: "Pa well ffordd o ddathlu goreuon y byd chwaraeon yng Nghymru - boed ar lefel gymunedol neu yn y byd elitaidd. Mae Gwobrau Chwaraeon Cymru'n gyfle i gydnabod talent a gwaith caled cymaint o unigolion a sefydliadau ysbrydoledig ym mhob cwr o'r wlad, ac ar draws y sbectrwm chwaraeon, a dathlu eu cyflawniadau'n falch."

Mae'r enwebiadau ar gyfer y gwobrau cymunedol ar agor nawr ar wefan Gwobrau Chwaraeon Cymru, a chewch ragor o wybodaeth am y categorïau yma hefyd.

Mae'r enwebiadau'n cau am hanner dydd, dydd Gwener 29 Medi (gydag enwebiadau Arwr Tawel y BBC yn cau ar 22 Hydref).

Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun, 4 Rhagfyr yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Mae'r seremoni'n cynnwys cyflwyno gwobrau anrhydeddus Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru a Hyfforddwr y Flwyddyn.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol