Rali yng Nghaerdydd i alw am gyllido teg i Gymru

senedd

Bydd gwleidyddion, undebwyr a ffigyrau cyhoeddus eraill gan gynnwys cyn-golwr rhyngwladol Cymru yn arwain galwad am gyllido teg i Gymru mewn rali yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Fe fydd Neville Southall yn annerch yn y digwyddiad, ochr yn ochr â Chwnsler Cyffredinol Llywodraeth Cymru, Mick Antoniw AC ac arweinydd Cyngor Caerdydd, Huw Thomas.

Y nod yw rhoi pwysau ar Lywodraeth y DU i gynyddu'r arian sy'n cael ei roi gan Drysorlys y DU i Lywodraeth Cymru i wario ar wasanaethau cyhoeddus yn flynyddol.

Wrth egluro ei gefnogaeth i'r digwyddiad, dywedodd Mr Antoniw, sy'n AC Llafur: "Mae llymder wedi methu. Mae wedi dirywio'r economi, chwalu gwasanaethau cyhoeddus ac nid yw wedi arwain at dwf economaidd cynaliadwy.

"Tra bod Llywodraeth Lafur Cymru wedi gweithio i warchod gwasanaethau cyhoeddus, bydd gostyngiadau pellach yn ein grant yn taro'r gwasanaethau ac yn cael effaith negyddol ar ein heconomi."

Image caption Mick Antoniw AC yw Cwnsler Cyffredinol Cymru

Er bod disgwyl i gynrychiolwyr o Blaid Cymru fod yn y digwyddiad, mae un o ACau'r Blaid wedi cyhuddo'r trefnwyr o fod yn naïf drwy feirniadu'r llywodraeth Geidwadol bresennol yn San Steffan am y tan-gyllido.

Dywedodd Neil McEvoy AC: "Mae'n naïf i ganiatáu i Lafur olchi eu dwylo o bob cyfrifoldeb drwy feio'r Ceidwadwyr yn unig. Mae'r ddwy blaid yn atal Cymru rhag bod yn genedl gyfartal a llewyrchus.

"Mae'n ddiddorol nodi bod y sefydliadau a gwleidyddion yma, sydd nawr yn cefnogi cyllido teg i Gymru, yn ddistaw rhwng 1997 a 2010 pan wnaeth Llafur ddim byd i newid cyllido Cymru pan oedden nhw mewn llywodraeth yn San Steffan."

Dywedodd Neville Southall, cyn-golwr Cymru ac Everton: "Mae gennym filiynau o blant ac oedolion sy'n breuddwydio am chwarae campau neu fod yn rhan ohonynt. Gallai'r arian yma drawsnewid sut rydym yn ariannu chwaraeon gan roi hwb anferth i chwaraeon y mwyafrif a'r lleiafrif.

"Mae Cymru'n wlad wych gyda phobl wych ac mae'n rhaid i ni sefyll gyda'n gilydd i sicrhau ein bod yn derbyn ein haeddiant."

Image caption "Mae Cymru'n wlad wych gyda phobl wych," medd Neville Southall

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Mae llywodraethau'r DU a Chymru wedi cyhoeddi cytundeb fframwaith ariannol newydd yn 2016 sy'n amlinellu sut y bydd Llywodraeth Cymru'n cael ei hariannu ar ôl datganoli rhai trethi i Fae Caerdydd.

"Cafodd ei glodfori gan y ddwy lywodraeth fel cytundeb sy'n deg i Gymru a gweddill y DU.

"Mae'r cytundeb yn rhoi sicrwydd tymor hir i Lywodraeth Cymru."

Ychwanegodd: "Mae penderfyniadau i fuddsoddi mewn gofal cymdeithasol, sgiliau, addysg ac iechyd yn Lloegr hefyd wedi golygu £200m yn ychwanegol i Lywodraeth Cymru - arian y gallan nhw ail-fuddsoddi yn ôl eu blaenoriaethau nhw."

Pynciau Cysylltiedig