Trafferthion trwyddedu i Ŵyl Elvis ym Mhorthcawl

Elvis fans in Porthcawl Image copyright Prifysgol De Cymru
Image caption Bu myfyrwyr o Brifysgol De Cymru yn tynnu lluniau cefnogwyr Elvis ym Mhorthcawl y llynedd

Bydd Gŵyl Elvis fwya'r byd yn dal i gael ei chynnal ym Mhorthcawl eleni er gwaetha' pryderon na fydd masnachwyr yn medru gwerthu unrhyw beth.

Mae disgwyl tua 35,000 o ddynwaredwyr i ddod i'r ŵyl sy'n dechrau ar 22 Medi.

Ond mae cynlluniau i werthu bwyd a nwyddau dan fygythiad wedi i dîm priffyrdd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wrthwynebu.

Dywedodd y trefnydd, Peter Phillips, bod methu cael penderfyniad terfynol mor agos at yr ŵyl yn "rhwystredig".

Image copyright University of South Wales

Fe fydd adroddiad yn mynd gerbron y pwyllgor sy'n dweud fod awdurdod priffyrdd y cyngor wedi mynegi pryder am roi trwydded oherwydd lleoliad un llwyfan a nifer o stondinau.

Mynnodd Mr Phillips y bydd yr ŵyl - sydd wedi cael ei chynnal yn flynyddol ym Mhorthcawl ers 2004 - yn mynd yn ei blaen beth bynnag.

Ychwanegodd mai'r syniad eleni oedd gwerthu bwyd a nwyddau a chael stondinau elusennau o fewn yr ardal lle mae'r ffyrdd ar gau, ond mae'r adran priffyrdd wedi gwrthod hynny.

'Heb ddweud yn union pam'

"Mae'r holl beth ychydig yn ddryslyd... Mae'r adran briffyrdd wedi cyflwyno gwrthwynebiad, ond heb ddweud yn union pam, dim ond nad ydyn ni'n cael masnachu ar y priffyrdd," meddai Mr Phillips.

"Mae ganddyn nhw fasnachu ar y stryd mewn marchnadoedd Nadolig.

"Bydd popeth yn digwydd mewn lleoliadau gwahanol nawr, dim problem. Roedd hyn i fod yn ychwanegiad, ac roedden ni'n ceisio gosod popeth mewn un lle.

"Bydd dim penderfyniad tan wythnos cyn y digwyddiad, ac maen nhw'n dal i siarad am y peth - fe ddylai hyn fod wedi cael ei ddatrys wythnosau yn ôl."

Bydd cais am drwydded i fasnachu ar y stryd yn cael ei ystyried gan gynghorwyr mewn cyfarfod ar 14 Medi.