Nofiwr rhyngwladol: Dim rheithfarn mewn achos o dreisio

Otto Putland Image copyright Wales news service
Image caption Mae Otto Putland wedi cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad

Mae achos llys yn erbyn nofiwr rhyngwladol sydd wedi ei gyhuddo o dresio myfyrwraig wedi dirwyn i ben ar ôl i'r rheithgor fethu â chytuno ar ddyfarniad.

Cafodd y rheithgor eu rhyddhau gan y barnwr, ac fe ofynnwyd i'r erlyniad ystyried erbyn mis Medi a ddylid gwneud cais i ail gynnal yr achos.

Cafodd Otto Putland, 23, sydd wedi cynrychioli Cymru yn y gamp nofio yng ngemau'r Gymanwlad, ei ganfod yn ddi-euog ar un o'r cyhuddiadau o dreisio yn ei erbyn, ond methiant oedd yr ymgais i gytuno ar yr ail gyhuddiad yn ei erbyn.

Roedd Mr Putland wedi ei gyhuddo o dreisio gwraig 19 oed ar ôl iddi gael rhyw gyda'i gyfaill a'r nofiwr Olympaidd Ieuan Lloyd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod y fyfyrwraig wedi cysgu gyda Mr Lloyd ar ôl i'r ddau gwrdd mewn clwb nos.

Ond yn ôl y ferch fe adawodd Mr Lloyd yr ystafell ac fe ddaeth ei gyfaill Otto Putland i'r gwely.

Dywedodd y fyfyrwraig iddi glywed Otto Putland ac Ieuan Lloyd yn siarad â'i gilydd y tu allan i'r ystafell wely.

Yn ôl y ferch fe wrthododd cael rhyw gyda Mr Putland gan ddweud "fedrwch chi ddim pasio fi o gwmpas."

Gwadu dau gyhuddiad

Ond fe honnodd y fyfyrwraig fod Putland wedi anwybyddu ei dymuniad ac fe gafodd Putland rhyw gyda hi.

Fe wadodd Otto Putland ddau gyhuddiad iddo dresio'r ferch gan ddweud ei bod wedi cydsynio i gael rhyw.

Clywodd y llys iddo gwrdd â'r ferch yn nhŷ Ieuan Lloyd yng Nghaerdydd ar ôl dychwelyd o glwb nos yng nghanol y brifddinas.

Roedd Mr Putland o Sir Henffordd, yn nofiwr yn ystod Gemau'r Gymanwlad yn 2014.

Mae Ieuan Lloyd yn nofiwr sydd wedi cynrychioli Prydain yng ngemau Olympaidd 2012 a 2016.