Heddlu'r Gogledd yn rhoi gorau i chwilio am fam merch fach

Babi Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud eu bod wedi rhoi gorau i geisio dod o hyd i fam merch fach gafodd ei gadael mewn safle bysiau yn Sir Conwy.

Cafodd y ferch newydd-anedig ei chanfod gan aelod o'r cyhoedd ger tafarn y Magpie and Stump yn Nhowyn fore Mawrth, 11 Gorffennaf.

Fe wnaeth yr heddlu gyhoeddi lluniau o'r ferch fach, a gafodd ei rhoi dan orchymyn gofal dros dro gan Gyngor Conwy.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Sion Williams: "Yn anffodus rydym wedi methu dod o hyd i'r fam er gwaethaf ymchwiliad manwl gennym ni ac asiantaethau eraill.

"Mae ein hymchwiliad wastad wedi ffocysu ar les y fam, bellach mae tîm teulu Cyngor Conwy yn dechrau cynllunio ar gyfer dyfodol y ferch fach."

Er gwaethaf ymchwiliad yr heddlu fe wnaeth Karen Smith o dîm teulu Cyngor Conwy wneud apêl bellach i'r fam.

"Mae eich merch bellach yn wyth wythnos oed ac yn gwneud yn dda tra dan ofal teulu maeth.

"Rydym hefyd eisiau rhoi gwybod ein bod bellach yn dechrau cynllunio ar gyfer y dyfodol sy'n golygu ein bod am chwilio am deulu i'w mabwysiadu," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol