Galw am sefydlu campws i gynyddu meddygon yn y gogledd

meddygon

Fe allai 40 o fyfyrwyr meddygaeth gael eu hyfforddi'n llawn-amser bob blwyddyn yng ngogledd Cymru, pe bai Prifysgol Bangor yn ffurfio partneriaeth gyda ysgolion meddygol Caerdydd ac Abertawe, yn ôl Plaid Cymru.

Daw'r awgrym ar ôl i Ysgrifennydd Iechyd Cymru wrthod galwadau i sefydlu ysgol feddygol newydd yn y gogledd.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar iechyd, Rhun ap Iorwerth AC, y byddai campws meddygol ar-y-cyd rhwng Prifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor yn helpu i ddatrys y trafferthion recriwtio doctoriaid yng ngogledd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod yn barod o'r farn y gallai cydweithio gynyddu'r ddarpariaeth hyfforddiant meddygol yn y gogledd.

Image caption Mae Mr Iorwerth am weld campws meddygol ar-y-cyd rhwng Prifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor

Ar hyn o bryd dim ond tra'u bod nhw ar leoliad y gall myfyrwyr meddygaeth hyfforddi'n y gogledd, ac fe fyddai'r cynllun hwn yn eu galluogi i astudio'n llawn-amser ym Mangor.

Dywedodd Mr Iorwerth: "Mae'n bwysig ein bod yn angori myfyrwyr yn y gogledd. Trwy anelu i gael nifer cynyddol o is-raddedigion wedi eu lleoli yma, gallwn gryfhau gwasanaethau'r GIG ar draws y rhanbarth.

"Byddai modd i ni hefyd ddatblygu arbenigedd mewn meddygaeth wledig a hyfforddi meddygon i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

"Bydd Plaid Cymru yn parhau i weithio tuag at sefydlu ysgol feddygol annibynnol yn y pen draw ym Mangor, ond mae ein cynigion yn rhoi ffordd ymlaen i ni gyrraedd y nod o ddarparu gwasanaethau ysbyty cryf a chynaliadwy ar draws y gogledd."

Image caption Mae Dr Catrin Ellis Williams yn gobeithio y byddai addysg feddygol ym Mangor yn denu mwy o bobl lleol i fynd i weithio yn y maes

Dydy'r blaid ddim yn glir faint o fuddsoddiad fyddai ei angen i ddatblygu'r adnoddau ym Mhrifysgol Bangor sy'n gartref yn barod i ysgol gwyddorau meddygol.

Yn ôl Dr Catrin Elis Williams, meddyg teulu ym Mangor, "mae yna dystiolaeth gref iawn bod myfyrwyr yn dueddol o aros lle maen nhw wedi hyfforddi."

"Maen nhw wedi arfer efo'r ardal, maen nhw wedi gwneud ffrindiau ac efallai wedi rhoi gwreiddiau i lawr yno.

"Dwi'n gobeithio hefyd y byddai addysg feddygol yma ym Mangor yn atynnu mwy o bobl leol i fynd i fewn i addysg feddygol felly mae honno'n sefyllfa ddelfrydol i recriwtio."

Ateb tymor hir

Dywedodd Dr Phil White o Gymdeithas Feddygol BMA Cymru y gallai hwn ddarparu "ateb tymor-hir ond mae'r problemau staffio presennol yn rai tymor-byr".

Ychwanegodd y gallai hi fod yn werth ystyried ceisio cydweithio hefyd gydag ysgolion meddygol yng ngogledd orllewin Lloegr gan fod llawer o Gymry'n mynd yno i astudio.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod yr Ysgrifennydd Iechyd wedi gwneud datganiad ym mis Gorffennaf oedd yn cydnabod bod angen cynyddu'r ddarpariaeth hyfforddiant meddygol yn y gogledd.

"Fe wnaethon ni gadarnhau ein barn y gallai cydweithio rhwng Prifysgolion Caerdydd, Abertawe a Bangor, wneud hynny," meddai'r llefarydd.

"Fe wnaethon ni ymrwymo i ddiweddaru Aelodau Cynulliad yn yr Hydref, dydy hynny ddim wedi newid."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol