Bancio ar wireddu breuddwyd

Craig Ryder
Image caption Mae Craig wedi ymddangos yn y cyfresi teledu Pobol y Cwm a Caerdydd yn ogystal â sioeau West End fel We Will Rock You a Priscilla Queen of the Desert

Fel actor a pherfformiwr West End mae Craig Ryder wedi arfer dilyn goleuadau llachar y theatr ond mae hefyd yn llwyddo i gadw ei wreiddiau'n gadarn yn ei ardal enedigol yn Nyffryn Conwy.

Er ei fod yn byw yn y de bellach - ac yn teithio Prydain o fis Medi ymlaen gyda'r sioe gerdd newydd Heaven and Earth - mae'n dal i deithio nôl adref bob penwythnos i redeg ei ysgol berfformio ei hun, Yr Academi.

Mae hefyd yn aelod o grŵp sydd wedi dod at ei gilydd i geisio achub hen fanc HSBC yn Llanrwst.

Banc Ni yw enw'r grŵp sydd eisiau troi'r adeilad ar y sgwâr yn swyddfeydd a chanolfan fydd o fudd i'r gymuned.

Mae Menter Iaith Conwy yn gobeithio prynu'r adeilad ond breuddwyd fawr Craig ac unigolion lleol eraill ydy troi rhan ucha'r adeilad yn theatr a neuadd berfformio.

Mae eisiau gweld theatr yn Llanrwst fyddai'n denu cwmnïau teithiol o'r dinasoedd mawr.

Byddai hefyd yn gartref delfrydol i'w ysgol, meddai.

"Mae gen i freuddwyd dros y plant. Pan oni'n byw yn yr ardal doedd na ddim byd ond y Steddfod. Dwi'n parchu'r Steddfod yn fawr, ond mae 'na gymaint o bethau eraill gellid eu gwneud. Mae lle fel Galeri, Caernarfon, yn ysbrydoliaeth fawr imi," meddai Craig sydd o Ddolgarrog yn wreiddiol.

'Mae gen i freuddwyd'

"Roedd nain o hyd yn deud bod 'na wagle mawr i fyny'r grisiau yn y banc ond ro'n i wedi anghofio am y peth.

"Es i fyny efo ffrind - gathon ni'r allweddi mawr 'ma oedd fel allweddi pantomeim a nes i agor y drws a cherdded gwmpas a meddwl mor ffantastig fyse fo'n gallu bod.

"Pan es i fyny'r grisiau uchaf nes i bron iawn a chrio. Mae'r lle yn anhygoel, mae'n ffantastic. Hen neuadd ddawnsio oedd hi, fel roedd nain yn gofio, ac mae'n dal i fod 'run fath efo balconi ar y top ac mae 'na awyrgylch amazing yna.

"Fysa'r gwagle yn y top yn ffantastic i gwmnïau fatha fi ar gyfer cadw pethau a chynnal perfformiadau - mae ynghanol dre hefyd, mae'r adeilad jyst angen ei achub gan rywun yn y gymuned."

"Ond yn gynta' oll mae'n rhaid inni achub yr adeilad," meddai.

Image copyright Craig Ryder
Image caption Breuddwyd Craig ydy gallu sefydlu theatr yn yr hen adeilad tra bod mudiadau eraill eisiau defnyddio gweddill yr adeilad fel swyddfeydd, lle arddangos a gofod i'r gymuned.

Nid Craig oedd yr unig berson lleol i weld potensial yr adeilad ond yn lle cystadlu'n erbyn ei gilydd fe benderfynodd mudiadau fel y Fenter Iaith ac unigolion lleol eraill weithio efo'i gilydd i geisio achub yr adeilad.

Fel nifer o brosiectau cymunedol heddiw mae Craig wedi sefydlu cronfa ariannu torfol ar gyfer ei ran o o'r fenter.

"Mae 'na bres allan yna os ei di i chwilio. Os nag ei di i chwilio, wnei di ddim ffeindio, dyna dwi'n gredu," meddai Craig.

Wedi byw yn Llundain ac astudio yn ngholeg LIPA, Lerpwl, daeth Craig yn ôl i fyw i Ddyffryn Conwy am chwe blynedd pan oedd yn ei 30au a dod yn dad i efeilliaid gydag Ian 'H' Watkins o'r grŵp Steps.

Yn y chwe blynedd yna hefyd agorodd siop yn Llanrwst cyn rhoi'r busnes i rywun lleol, trefnu gŵyl leol Snowdonfest/Gŵyl Eryri a sefydlu'r ysgol berfformio.

Bywyd 'rhy ddistaw'

Ond er y dynfa at Ddyffryn Conwy, mae tynfa'r llwyfan yr un mor gryf ac roedd yn ei chael hi'n anodd byw bywyd actor mewn ardal wledig.

"Roeddan ni'n byw yn Rowen ac oni'n dal efo pasiwn i berfformio," meddai.

Image copyright Paul Coltas
Image caption Roedd bywyd Craig yn Rowen yn wahanol iawn i'w gyfnod yn perfformio yn Priscilla Queen of the Desert

"'Nes i ryw ffilm neu ddwy ac ro'n i'n dal yn mynd lawr i Lundain ar gyfer rhei petha' ond oedd bywyd 'di troi i fod yn fywyd hollol wahanol.

"O'n i'n cystadlu efo ceffylau ac yn gweithio efo'r Academi ond o ran y gwaith perfformio roedd yn rili anodd gweithio ac oni'n teimlo mod i jyst bach rhy ifanc i'r bywyd oni wedi setio fyny. There's life in the old horse yet!" meddai Craig oedd, yn eironig, eisiau bod yn joci pan oedd yn ifanc!

"Mae bywyd yn y gogledd yn lyfli ond mae bach rhy ddistaw i fi ar hyn o bryd.

"Ond dwi'n dallt y gair hiraeth yn iawn. Yn y dyfodol, mewn tua 20 mlynedd mi fyddai'n symud nôl.

"Mae popeth yna - ti'n agos iawn at y môr, mae'r mynyddoedd yna ac mae'r bobl yn hyfryd. Mae'r dyffryn mor hyfyd - o dopiau Penmachno i lawr i Rowen, Conwy a Llandudno."

"Mae gen i lot ymlaen ar hyn o bryd. Mae'r Academi yn agor eto dydd Sadwrn, mae gen i fy sioe Real Women yn agor mis Hydref, y plant, a dwi'n cychwyn sioe newydd fel actor dydd Llun, ac yn gwireddu fy mreuddwyd ers dyddiau drama'r Nadolig o chwarae rhan angel!

"Felly mae genai lot yn mynd ymlaen ac mae bywyd bach yn boncyrs - ond dyna fel mae hi orau ynde!"