Gŵyl Rhif 6 yn dechrau yn swyddogol ddydd Gwener

gwyl 6

Fe fydd Gŵyl Rhif 6 2017 yn dechrau'n swyddogol ddydd Gwener.

Eleni fe fydd yr ŵyl yn croesawu rhai o enwau amlwg y byd cerddoriaeth, gan gynnwys Jarvis Cocker gynt o PULP, Kate Tempest, Mogwai a Charlotte Church.

Fe fydd rhai o sêr y byd pop yng Nghymru hefyd yn ymddangos gan gynnwys Griff Lynch, Ywain Gwynedd, Yr Eira a'r Candelas.

Mae Rhif 6 yn ŵyl sy'n cael ei chynnal yn flynyddol ym mhentref Portmeirion ers 2012.

Hon felly yw'r chweched tro iddi gael ei chynnal.

Image caption Fe fydd Yr Eira yn perfformio ym Mhortmeirion eleni

Mae gwasanaeth parcio a theithio ar waith ar y safle, ac mae'r heddlu wedi dweud y gallai traffig fod yn drwm ar ffordd yr A487 rhwng Garndolbenmaen, Porthmadog a Phenrhyndeudraeth.

Cafodd y penderfyniad ei wneud i symud y maes parcio eleni o safle Clwb Chwaraeon Porthmadog i dir amaethyddol ger Golan, yn dilyn trafferthion enbyd gyda llifogydd y llynedd.

Straeon perthnasol