Ffermwr yn ddiolchgar i elusen amaeth wedi anaf

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y ffermwr Owain Roberts yn siarad ar raglen y Post Cyntaf

Mae ffermwr gafodd anafiadau difrifol mewn damwain ar ei fferm yn dweud y byddai wedi bod yn anodd iddo barhau gyda'i fusnes oni bai am gymorth ariannol gan elusen.

Mae Owain Roberts o Lantrisant ar Ynys Môn yn parhau i fod yn fethedig ac yn ddibynnol ar fagl ar ôl cael codwm drwg wrth drio trwsio tô ei sied wedi storm ym mis Chwefror.

Fe lithrodd yr ysgol roedd wedi ei dringo i lawr wal y sied, gan achosi i Mr Roberts dorri ei goes.

Yn y naw mis diwethaf, mae elusen amaeth y RABI - sy'n helpu amaethwyr - wedi rhoi bron i £200,000 mewn cymorth i fwy na 100 o deuluoedd.

Image caption Brynsannan yw fferm Owain Roberts yn Llantrisant

Mae Mr Roberts yn parhau i gael triniaeth misoedd wedi ei ddamwain.

"Roedd yr asgwrn wedi malu'n llwyr. Yn y goes, maen nhw wedi gorfod rhoi dau blât, wyth sgriw a phin bron iawn o'r ffêr at y pen-glin", meddai,

"Yn ôl y doctoriaid, dau ddewis oedd 'na - trio ei thrwsio hi neu ei thorri hi i ffwrdd."

Bu'n ddibynnol iawn ar ei deulu a ffrindiau i barhau â'r gwaith ar y fferm, gan ei fod yn dal i fethu gweithio ac yn cael triniaeth ffisiotherapi sawl gwaith yr wythnos o hyd.

'Gêm beryg iawn'

Ond roedd cael cymorth ariannol y RABI hefyd yn "help mawr", meddai Mr Roberts.

"Rhoi pres tuag at filiau domestig ydan ni pan mae rhywun wedi brifo, achos wedyn mae pethau mynd ar ei hôl hi hefo pres yn y tŷ," esboniai Mel Jones, swyddog lles yr elusen yn y gogledd.

"Fel arfer 'dan ni'n rhoi un taliad one off o £1,000 neu £2,000 - weithiau hyd at £3,000 yn dibynnu ar y sefyllfa. 'Dan ni'n medru rhoi arian tuag at wisg ysgol neu filiau oel, er enghraifft.

Ychwanegodd: "Mae ffermio yn gêm beryg iawn. Ddwi 'di dod ar draws llawer un sydd wedi brifo... colli coes neu fraich, neu mae rhai yn marw hefyd."

Image caption Mae Mel Jones o RABI (dde) yn dweud bod eu grantiau yn rhoi help i ffermwyr ddelio â chostau byw

Ers mis Ionawr eleni - a hyd at ddechrau mis Medi - mae'r elusen wedi rhoi help ariannol i dros 100 o deuluoedd yng Nghymru.

Nid yn unig ffermwyr sydd wedi cael damweiniau sy'n cael cymorth, ond teuluoedd sy'n wynebu trafferthion ariannol a ffermwyr sydd wedi ymddeol.

Roedd cyfanswm y cymorth yn £186,000.

Mae Mr Roberts yn hynod o ddiolchgar i'r elusen am roi tawelwch meddwl iddo.

"Mae o wedi bod yn help mawr i mi barhau - neu mi fasa hi wedi bod yn ddrwg iawn arna' i.

"Doeddwn i ddim isio gofyn am help ond roedd rhaid i mi neu roi'r gorau iddi - mi oeddwn i wedi mynd i'r pen mewn ffordd, " meddai.

Pynciau Cysylltiedig