Gŵyl Rhif 6: Trefn parcio newydd wedi trafferthion 2016

Parcio Image copyright Phil Corbet
Image caption Roedd cannoedd o geir yn sownd mewn maes parcio y llynnedd wedi tywydd garw

Wedi trafferthion enbyd gyda theithio o Ŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion y llynedd, mae trefnwyr yr ŵyl wedi cyhoeddi bydd trefniant parcio newydd ar gyfer eleni.

Mae rhagolygon y tywydd yn darogan cawodydd trymion yn ardal Portmeirion dros y penwythnos ac mae trefnwyr yn dweud eu bod wedi "gweithio'n galed" i osgoi'r un problemau eto.

Llynedd bu cannoedd o geir yn sownd am ddyddiau wedi i'r tywydd drwg droi'r maes parcio'r llynedd ger Clwb Pêl-droed Porthmadog yn fôr o fwd.

Mae'r trefnwyr hefyd yn dweud y bydd llai o bobl yn cael dod i'r ŵyl eleni - roedd 15,000 yno llynedd - ac y bydd mwy o waith yn cael ei wneud ar safle'r pentref ei hun.

'Gweithio'n galed'

Fe fydd lloriau dros dro'n cael eu gosod i warchod y tir a llwybrau ar y safle. Hefyd bydd llai o bobl yn cael mynediad i Westy Portmeirion a Chastell Deudraeth.

Mae llefarydd ar ran yr ŵyl wedi dweud: "Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau y bydd system bysys gwennol yn gallu gweithredu os bydd tywydd garw.

"Yn dilyn misoedd o ymchwilio i nifer o safleoedd gwahanol o amgylch Portmeirion, bydd y bysys gwennol yn gweithredu o Fferm Llwyn Mafon Uchaf ger Porthmadog."