Gwario £1.8m ar gardiau credyd Llywodraeth Cymru

Cardiau credyd Image copyright Getty Images
Image caption Mae gan Lywodraeth Cymru gardiau credyd ar gyfer "busnes swyddogol"

Cafodd mwy nag £1.8m ei wario ar gardiau credyd Llywodraeth Cymru dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Mae'r ffigyrau gwariant yn dangos bod miloedd o bunnau wedi cael ei dalu i westai a bwytai moethus.

Dywedodd y Ceidwadwyr Cymreig fod gwariant "allan o reolaeth".

Ond mynnodd Llywodraeth Cymru bod "rheolau caeth" ar ddefnyddio cardiau i dalu am wasanaethau.

Ar ba fath o bethau gafodd yr arian ei wario?

  • £1,652 ar chwe ymweliad â bwyty seren Michelin James Sommerin, Penarth;
  • £3,204 ar westy pedair seren Sofitel Chicago;
  • £1,876 am wasanaethau cwmni Metropolitan Limousine yn Chicago;
  • £3,049 ar ddillad yn fashionscarfworld.co.uk;
  • £3,792 am wasanaethau Getty Images.

Daw'r ffigyrau ar gyfer 2016-17 o wefan Llywodraeth Cymru, a daw mewn blwyddyn pan fu'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, ar ymweliad â Chicago i drafod masnach.

Yn 2015-16, tua £1.4m gafodd ei wario, gyda dros £100 yn mynd "drwy dwyll" tuag at nwyddau o siop dillad isa' Victoria's Secret.

Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd y cardiau eu defnyddio i dalu am wasanaethau yn Chicago yn yr un cyfnod ag ymweliad y prif weinidog â'r ddinas

Dywedodd Nick Ramsey, llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar gyllid, bod "staff yn gwario mwy a mwy pob blwyddyn".

Ychwanegodd bod "angen i'r cyhoedd gael hyder bod dim cymryd mantais ar y system", ac mai "nid bwriad y cardiau yw i'w gwneud hi'n haws i wario mewn bwytai chwaethus a gwestai moethus heb risg o gosb".

Mae'n galw am ymchwiliad i'r system gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

'Rheolaeth dynn'

Dywedodd llefarydd ar ran Ysgrifennydd Cyffredinol Llywodraeth Cymru mai ar gyfer "busnes swyddogol" mae'r cardiau'n cael eu defnyddio.

"Mae rheolaeth dynn ar gardiau caffael ac mae rheolau caeth i sicrhau bod pob trafodyn yn cael ei nodi," meddai.

"Ar ben hynny, mae'n rhaid i bob trafodyn gael caniatâd ar wahân gan uwch swyddog."

Ychwanegodd bod dim modd cymharu ffigyrau 2016-17 â ffigyrau blaenorol gan fod newidiadau i'r ffordd maen nhw'n talu am deithiau a llety.