Heddlu'n cael mwy o amser i holi grŵp neo-natsïaidd

Y grwp
Image caption Cafodd y grŵp asgell dde National Action ei wahardd y llynedd

Mae'r heddlu wedi cael mwy o amser i holi pedwar dyn gafodd eu harestio ar amheuaeth o droseddau terfysgol.

Fe gafodd y pedwar - gan gynnwys dyn 32 oed a gafodd ei arestio ym Mhowys - eu harestio ar amheuaeth o fod yn gysylltiedig â chomisiynu, paratoi neu annog gweithredoedd terfysgol.

Yn ôl yr heddlu, mae'r pedwar yn cael eu hamau o fod yn aelodau o grŵp neo-natsïaidd o'r enw National Action, ac maen nhw hefyd wedi cael eu harestio ar amheuaeth o fod yn aelodau o sefydliad gwaharddedig.

Fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod rhai o'r dynion yn aelodau o'r fyddin, a'u bod nhw wedi cydweithio gyda'r heddlu fel rhan o'r ymchwiliad cyn i'r dynion gael eu harestio.

Mae'r pedwar yn cael eu cadw mewn gorsaf heddlu yng ngorllewin canolbarth Lloegr, ac mae ditectifs wedi cael pum niwrnod ychwanegol i'w holi.

Cafodd y dynion eu harestio gan Uned Gwrthderfysgaeth Gorllewin Canolbarth Lloegr gyda chydweithrediad Uned Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth Cymru.

Straeon perthnasol