Canslo rasio defaid mewn gŵyl ym Mhowys

defaid Image copyright Gwyl ddefaid

Mae gŵyl wedi canslo cystadleuaeth rasio defaid byw o'u rhaglen, ar ôl i 60,000 o bobl lofnodi deiseb yn nodi pryderon am les yr anifeiliaid.

Roedd y ras fod i gael ei chynnal yng Ngŵyl Ddefaid Llanymddyfri ar 23-24 Medi.

Dywedodd yr ymgyrchydd dros hawliau anifeiliaid, Samantha Francis, fod defaid yn "anifeiliaid anhygoel" a bod eu gorfodi i rasio yn "straen mawr" arnynt.

Cadarnhaodd trefnwyr yr ŵyl na fydd "defaid byw go iawn" yn cael eu defnyddio yn y digwyddiad eleni.

Yn hytrach, maent wedi trefnu drovers derby, a fydd yn gweld timau yn rasio defaid ffug ar olwynion drwy'r dref.

Image copyright defaid

Dywedodd Chris Olchawski, Cadeirydd yr ŵyl ddefaid yn Llanymddyfri, eu bod wedi penderfynu canslo rasio defaid byw gan eu bod yn poeni y gallai fod "rhyw fath o wrthdaro" gan "bobl hawliau anifeiliaid" a mynychwyr y "diwrnod o hwyl i'r teulu".

Dywedodd eu bod wedi cynnal rasys defaid dros y tair blynedd flaenorol, a'u bod yn "falch o'u record lles anifeiliaid".

"Roedd y rasys yn boblogaidd iawn." meddai Mr Olchawski.

'Creulon a diangen'

Mae Mrs Francis yn cyflwyno deisebau yn rheolaidd yn erbyn rasio defaid, ac mae wedi llwyddo i atal rasys ger ei chartref yn Woodditton ac yn Moffat yn yr Alban.

Dywedodd bod rasio defaid yn "greulon a diangen", a bod tyrfaoedd mawr yn dod i'r digwyddiad i weiddi arnynt.

"Mae'r defaid yn cael eu cam-drin ar gyfer ein hamddena rhai pobl."

Dywedodd Mrs Francis, er ei bod yn erbyn rasio ceffylau, y gallech ddadlau bod ceffylau yn "rhedwyr naturiol".

Roedd hi'n llawn canmoliaeth i bwyllgor Gŵyl Defaid Llanymddyfri am sut yr oeddent wedi ymateb i'w phryderon.

"Maen nhw wedi bod yn wych. Fe wnaethant fwrw ymlaen â'r hyn yr oeddwn am ei weld yn digwydd," gan ychwanegu bod trefnwyr digwyddiadau eraill wedi bod yn elyniaethus tuag ati.

Pynciau Cysylltiedig