Eithafiaeth asgell dde yn 'sialens fawr'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Sialens fawr' delio gyda thwf eithafiaeth adain dde

6 Medi 2017 Diweddarwyd 10:00 BST

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru wedi dweud ei bod hi'n "sialens fawr" delio gyda'r twf mewn eithafiaeth adain dde.

Roedd Alun Michael yn ymateb ar ôl i ddyn o Bowys, ynghyd a thri arall, gael eu hamau o fod yn aelodau o grŵp Natsiaidd o'r enw National Action.

Fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod rhai o'r dynion yn aelodau o'r fyddin, a'u bod nhw wedi cydweithio gyda'r heddlu fel rhan o'r ymchwiliad cyn i'r dynion gael eu harestio.