'Sialens fawr' delio gyda thwf eithafiaeth adain dde

Protest Image copyright JOEL GOODMAN/LNP

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru wedi dweud ei bod hi'n "sialens fawr" delio gyda'r twf mewn eithafiaeth adain dde.

Roedd Alun Michael yn ymateb ar ôl i ddyn o Bowys, ynghyd a thri arall, gael eu hamau o fod yn aelodau o grŵp Natsiaidd o'r enw National Action.

Fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Amddiffyn fod rhai o'r dynion yn aelodau o'r fyddin, a'u bod nhw wedi cydweithio gyda'r heddlu fel rhan o'r ymchwiliad cyn i'r dynion gael eu harestio.

Dywedodd Mr Michael ar raglen y Post Cyntaf ei bod hi'n "sialens fawr iawn" ceisio delio gyda'r twf mewn eithafiaeth adain dde.

Bellach mae'r awdurdodau yn ymchwilio i'r posibilrwydd fod y pedwar yn trefnu, comisiynu a pharatoi gweithredoedd terfysgol.

Image caption Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael wedi dweud ei bod hi'n 'sialens enfawr' ceisio delio gyda'r twf mewn eithafiaeth adain dde

Ychwanegodd Mr Michael: "Os da chi'n siarad gyda pobl sy'n astudio eithafiaeth mae'n bwysig iawn bod ni ddim yn mynd i ffwrdd o'r gwaith sydd yn lleol iawn".

Mae arbenigwr ar ideoleg ffasgaidd wedi dweud wrth y BBC bod angen i'r Deyrnas Unedig sylweddoli bod 'na gynnydd posib mewn eithafiaeth adain dde.

Yn ôl yr Athro Matthew Feldman o Brifysgol Teeside, mae defnydd grwpiau eithafol o wefannau cymdeithasol er mwyn rhannu syniadau hiliol wedi cynyddu i'r lefelau uchaf ers blynyddoedd.

Ychwanegodd Mr Michael fod 'na "gysylltiad rhwng yr wybodaeth sydd yn dod gan yr heddlu yn gweithio mewn cymunedau â'r eithafiaeth a rhai o'r pethau eithafol sydd yn digwydd ac sy'n broblem genedlaethol."

Straeon perthnasol