Davies: 'Posib i derfysgwr ddod o unrhyw le'
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Arestio pedwar mewn ymgyrch gwrth-natsïaidd

5 Medi 2017 Diweddarwyd 22:51 BST

Mae AS Maldwyn, Glyn Davies, wedi dweud bod "posib i derfysgwr ddod o unrhyw le" ar ôl i ddyn o Bowys gael ei arestio ar amheuaeth o drefnu gweithredoedd terfysgol.

Mae'r dyn, a thri arall, dan amheuaeth o fod yn aelodau o'r grŵp asgell dde eithafol National Action.

Adroddiad Rhodri Llywelyn.