Cynllun i adeiladu 529 o dai ar hen safle dur

Y dyluniad Image copyright Penseiri Powell Dobson
Image caption Mae'r datblygwyr eisiau adfywio ardal Pillgwenlli yng Nghasnewydd

Fe allai cynlluniau i adeiladu cannoedd o dai ar hen safle dur yng Nghasnewydd gael sêl bendith gan gynghorwyr ddydd Mercher.

Cafodd y safle dur ym Mhillgwenlli ei gau yn 2005 ac yna ei ddymchwel ond mae disgwyl i bwyllgor cynllunio'r awdurdod lleol gymeradwyo'r datblygiad 42 acer.

Daw'r cais gan y datblygwr nid-er-elw Tirion sydd eisiau adfywio'r ardal ac mae'r safle sydd ganddyn nhw mewn golwg drws nesaf i ddatblygiad tai arall.

Mae mwy o dai newydd wedi cael eu gwerthu yng Nghasnewydd nag yn unrhyw awdurdod arall yng Nghymru yn ystod y ddwy flynedd ariannol ddiwethaf.

Yn ôl yr adroddiad sydd wedi ei gyflwyno i'r pwyllgor, byddai'r datblygiad yn creu "cymdogaeth ddymunol".

Mae'r adroddiad hefyd yn sôn am gynnig cartrefi i denantiaid sydd ar incwm canolig neu isel.

Yn ogystal â 529 o dai newydd mae yna fwriad i adeiladu ysgol gynradd newydd gwerth £11m, cartref gofal, siopau a thafarn.

Pynciau Cysylltiedig