Styc mewn lifft yn Moldofa

Image copyright Tony/Twitter
Image caption Dyma ffordd newydd o wneud ffrindiau dramor

Erioed wedi cael y teimlad yna mewn lifft, mewn gwlad ddieithr, dramor... y teimlad lle chi'n gofyn i'ch hun, "Beth os fydd y lifft yma'n mynd yn styc?"

Ychwanegwch y ffaith eich bod chi mewn gwlad anghysbell, man sydd ddim yn boblogaidd gyda thwristiaid a lle 'dyw'r pobl lleol ddim o reidrwydd yn siarad Saesneg... na Chymraeg.

Dyna ddigwyddodd i griw o ddilynwyr Cymru mewn gwesty yn Chișinău, Moldofa yn hwyr nos Lun.

Gorlwytho?

Roedd Twitter yn ferw gyda straeon gwrol o ddewrder o dan amgylchiadau anodd.

Roedd Garmon Ceiro yn un o'r trueininaid, ac mae ei ddilynwyr ar Twitter wedi arfer gyda'i sylwadau di-flewyn-ar-dafod a'i iaith gref.

Aled Elwyn Jones sydd yn crisialu'r profiad orau am orfod treulio awr a hanner gyda chriw o gyd-gefnogwyr mewn gofod bach, filltiroedd lawer o adre:

Diolch byth, daeth cadarnhad bod y criw wedi dianc yn ddiogel:

Mae'n siŵr bydd y stori'n cael ei rhannu dros y cenedlaethau am ganrifoedd!

464 gray line

Cofiwch gallwch chi ddilyn gêm Moldofa vs Cymru nos Fawrth ar wefan neu ap BBC Cymru Fyw, a bydd sylwebaeth fyw ar Camp Lawn, Radio Cymru a Sgorio Rhyngwladol ar S4C. Mae'r gêm yn dechrau am 19:45.

Efallai o ddiddordeb...