Ymchwilio i dactegau tîm criced wedi gêm ddadleuol

Clwb Criced Caeriw Image copyright Clwb Criced Caeriw
Image caption Cafodd y llun hwn ei rhoi ar y gwefannau cymdeithasol gan glwb Caeriw ar ôl iddyn nhw gipio'r cwpan

Mae grŵp disgyblu wedi ei sefydlu er mwyn ymchwilio i gêm griced dadleuol ddigwyddodd yn Sir Benfro ddiwedd mis Awst.

Mae swyddogion wedi derbyn cwynion ar ôl i glwb Criced Caeriw gau eu batiad yn gynnar gan olygu nad oedd Creseli yn gallu cael y pwyntiau bonws roedden nhw'u hangen i hawlio pencampwriaeth Adran Un y sir.

Fe wnaeth Clwb Criced Sir Benfro, sydd yn gyfrifol am y gêm yn lleol, gadarnhau ddydd Llun y bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal i weithredoedd Caeriw.

Fe allai'r clwb gael ei ddiarddel o'r gynghrair neu wynebu cosb llai llym, gan gynnwys dirwy o £500.

Creseli yn 'siomedig'

Fe ddigwyddodd gêm olaf y tymor ar 26 Awst. Penderfynodd Caeriw gau eu batiad yn gynnar gyda sgôr o 18 am 1 a hynny wedi 2.3 pelawd.

Er i Creseli ennill y gêm, doedden nhw ddim yn gallu cael unrhyw bwyntiau batio a bowlio ychwanegol, gan olygu mai Caeriw aeth â'r gwpan.

Yn ôl swyddogion, doedd y clwb ddim wedi torri unrhyw reolau ond maen nhw wedi cael eu cyhuddo yn y wasg leol ac ar gyfryngau cymdeithasol o fynd yn groes i ysbryd y gamp.

Mae Creseli hefyd wedi dweud eu bod yn "siomedig" gyda thactegau Caeriw.

Ar ôl cynnal yr ymchwiliad, bydd y grŵp disgyblu yn adrodd yn ôl i Glwb Criced Sir Benfro ac fe allai'r mater wedyn gael ei basio i'r bwrdd disgyblu.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol