Cadw'n heini a dal i ganu

Mae amser yn brin ac amynedd o bosib yn brinach fyth! Dyw hi ddim yn hawdd i geisio cadw'n heini, yn enwedig wrth i ni fynd yn hŷn.

Ymhlith y rhai sydd wedi bwrw ati o ddifri yn ddiweddar i wella ei ffitrwydd mae'r canwr Rhys Meirion. Bu'n sôn ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru ar 4 Medi sut mae e'n paratoi i redeg hanner marathon Caerdydd ar 1 Hydref. Mae'n codi arian i Gronfa Elen, gafodd ei sefydlu i gofio am ei chwaer fu farw yn 2012.

"Pan wnes i gychwyn, o'n i ddim yn rhedeg llawer cyflymach nag o'n i'n cerdded. O'n i'n rhedeg yn ara' deg iawn iawn, mynd 'chydig bach a buildio fyny ar hwnna dros amser. Dwi'n teimlo fwy o egni ac yn fwy ffit.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cadi Fôn a Rhys Meirion yn trafod cadw'n heini yn ganol oed a pha mor anodd yw dechrau?

"Dwi ond 'di cychwyn ers dau neu dri mis, mae isho rhywbeth i ysgogi ti i gychwyn a dwi a tua 30 ohonan ni yn 'neud hanner marathon Caerdydd. Unwaith bod hwnna o fy 'mlaen i, mae o'n rhoi'r ysgogiad i fi, 'reit mae'n rhaid i fi 'neud yr ymarfer corff neu dwi'n mynd i edrych yn hollol wirion', a hefyd yn brifo a methu 'neud o. Cael yr ysgogiad 'na i gychwyn, dyna'r peth anodda' dwi'n meddwl."

Cyn dechrau rhedeg roedd Rhys yn gerddwr o fri ac yntau wedi cerdded Cymru benbaladr fel rhan o her Cerddwn Ymlaen i godi arian er cof am Elen. Ond mae rhedeg yn her wahanol iawn meddai:

"Y peth fwya' wnes i sylwi wrth gychwyn rhedeg oedd yr anadlu a mynd allan o wynt, achos mae angen gymaint fwy o ocsigen i'r corff, mae'n ymarfer hollol wahanol i gerdded."

Rhys Meirion Image copyright Rhys Meirion
Image caption Rhys ar ôl rhedeg ei bum milltir cynta' erioed!

'Peidiwch â phoeni'

Roedd yr hyfforddwraig bersonol Cadi Fôn hefyd yn trafod ffitrwydd ar raglen Aled. Ei neges hi - dydy hi byth yn rhy hwyr i gychwyn ymarfer corff a bwyta'n iach:

"Dim ots hyd yn oed os nad ydych chi wedi g'neud llawer o ymarfer ers ysgol, 'neith o ddim gwahaniaeth, dyw hi byth yn rhy hwyr i ddod yn ôl i mewn iddi yn raddol. Mae manteision yr ymarfer yn mynd i fod yn dda dim ots be', ac mae'r siawns o gael afiechydon ar y galon yn mynd i leihau os ydach chi'n fwy active ac yn fwy heini.

"Dwi 'di sylwi yn ddiweddar dydi pobl ddim yn sylweddoli pa mor bwysig ydy ymarfer a bwyta yn iach, mae'n dda i atgoffa pobl, ac i'r cyfryngau a'r Llywodraeth hefyd i atgoffa pobl pa mor bwysig ydy o."

"Y camgymeriad mae'r rhan fwya' o bobl yn 'neud ydy ei weld o fel gormod o gam [i gychwyn ymarfer corff]. Y peth gora' ydy symud mwy i ddechrau bod yn fwy active.

"Newidiadau bach i ddechrau fel cerdded i fyny'r grisiau yn lle defnyddio lifft, cerdded neu mynd â beic i'r siop leol yn lle mynd â'r car, wedyn dyna'r pethe fydd yn habit.

Cadi Fôn Image copyright Cadi Fôn

"Y camgymeriad mwya' ydy meddwl, 'iawn dwi am fynd all out a mynd i'r gym chwe gwaith yr wsnos', dydy hynna ddim yn realistig a fydd o ddim yn dod yn habit. Mae hynny'n rhywbeth i anelu ato mewn amser, y gôl yn y diwedd.

"Dechra' cama' bach a trio adeiladu fyny i bum gwaith yr wythnos am awr. Dyna ydy'r targed."


Darllen pellach