Penodi Matt Jukes yn Brif Gwnstabl newydd Heddlu'r De

Matt Jukes Image copyright Heddlu De Cymru

Matt Jukes fydd Prif Gwnstabl nesaf Heddlu De Cymru, a bydd yn olynu Peter Vaughan sydd yn ymddeol ym mis Rhagfyr.

Fe ymunodd Mr Jukes â'r heddlu yn 1995, ac roedd e'n heddwas gyda Heddlu De Sir Efrog am 15 mlynedd.

Cafodd ei ddyrchafu yn Ddirprwy Brif Gwnstabl Heddlu'r De yn 2013.

Yn dilyn y cyhoeddiad, dywedodd Mr Jukes: "Fedrwn ni ddim sefyll yn llonydd yn erbyn yr heriau sydd yn ein hwynebu ac rwy'n benderfynol i gynnal ein cynnydd wrth atal troseddu a diogelu ein cymunedau."

Bydd yn rhaid i Banel Heddlu a Throsedd De Cymru gadarnhau'r penodiad, a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, Alun Michael.

Bydd y panel yn cyfarfod ddydd Gwener.

Pynciau Cysylltiedig