Dau yn yr ysbyty wedi damwain trên yn Llanbradach

Niwed i'r trên Image copyright Heddlu Trafnidiaeth Prydain
Image caption Dywedodd Trenau Arriva Cymru bod "niwed mawr" i'r trên, ond bod y peiriant wedi aros ar y cledrau

Cafodd dau o bobl eu cludo i'r ysbyty ar ôl i drên daro yn erbyn coeden ger Caerffili nos Sul.

Yn ôl Brigâd Dân y de, fe gawson nhw a'r gwasanaethau brys eraill eu galw i'r digwyddiad rhwng Llanbradach ac Ystrad Mynach tua 22:00.

Roedd y goeden yn gorwedd ar draws y cledrau.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans nad ydyn nhw'n credu bod anafiadau'r ddau yn bygwth bywyd.

Roedden nhw ymhlith yr 17 o bobl oedd ar y trên ar y pryd. Cafodd cyfanswm o bedwar o bobl driniaeth gan y gwasanaethau brys.

Image copyright Heddlu Trafnidiaeth Prydain
Image copyright Robert Dorian Barbero

Dywedodd cyfarwyddwr Trenau Arriva Cymru y byddan nhw'n ymchwilio ar y cyd â Network Rail.

"Rydyn ni'n gallu cadarnhau bod un o'n trenau wedi taro coeden ar y cledrau i'r gogledd o Lanbradach nos Sul a bod pedwar o bobl wedi'u hanafu", meddai Gareth Thomas.

"Cafodd ein gyrrwr ysgytwad gan y digwyddiad, ac roedd niwed mawr i'r trên, ond fe arhosodd y trên ar y cledrau.

"Diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff yw ein blaenoriaeth, ac fe weithion ni'n agos gyda'n partneriaid yn Network Rail drwy'r digwyddiad i sicrhau bod y trên yn ddiogel ac i glirio'r cledrau fel bod y trên yn gallu mynd i Ystrad Mynach lle roedd tacsis wedi eu trefnu i gwrdd â chwsmeriaid a mynd â nhw gartre'."

Cafodd y linell reilffordd ei hailagor am 01:00.

Pynciau Cysylltiedig