Grant £575,000 i ehangu academi meddalwedd

meddalwedd Image copyright Thinkstock

Mae disgwyl i Academi Meddalwedd Cenedlaethol Cymru ehangu ar ôl cael grant o £575,000.

Yn rhan o Brifysgol Caerdydd yng Nghasnewydd, nod yr academi yw llenwi rhai cannoedd o swyddi gwag yn y diwydiant technoleg.

Bydd yr arian gan gyngor Casnewydd a Llywodraeth Cymru yn ei alluogi i symud i ganolfan yng nghanol y ddinas, ar ôl tyfu'n rhy fawr i'r safle presennol.

Dyma'r academi cyntaf o'i bath yn y DU.

Dywedodd arweinydd Cyngor Casnewydd, Debbie Wilcox: "Daeth Prifysgol Caerdydd at y cyngor oherwydd fod yr Academi Meddalwedd Cenedlaethol yn tyfu'n rhy fawr i'w safle ger yr orsaf drenau.

"Ein huchelgais yw gwneud Casnewydd yn ganolfan dechnoleg fywiog, felly roedd yn allweddol ein bod ni'n cadw'r academi yn y ddinas i'n cynorthwyo ni i wireddu'r uchelgais honno.

"Mae'n denu buddsoddiad trwy gynhyrchu graddedigion o'r radd flaenaf a dros y flwyddyn ddiwethaf mae 120 o gwmniau wedi ymwneud a'r AMC."

Cafodd y cwrs newydd ei greu wedi 18 mis o lobïo gan gyfarwyddwyr technoleg gwybodaeth oedd yn poeni y gallai holl economi Cymru gael ei dal yn ôl oherwydd prinder peirianwyr meddalwedd.

Mae yna amcangyfrif bod angen 3,100 o weithwyr technoleg gwybodaeth newydd yng Nghymru bob blwyddyn