Nifer profion yfed a gyrru lluoedd Cymru yn haneru

prawf anadl Image copyright PA

Mae nifer y profion yfed a gyrru gafodd eu cynnal yn ystod ymgyrch yr haf eleni wedi haneru o'i gymharu â'r llynedd.

Fe gafodd 4,622 o brofion anadl eu cynnal gan y pedwar llu heddlu yng Nghymru ym mis Mehefin, o'i gymharu â 9,532 yn ystod yr un mis yn 2016.

Heddlu Gwent welodd y cwymp mwyaf, gydag ond 88 o brofion yn cael eu cynnal eleni ar ôl i 1,004 gael eu cynnal llynedd.

Dywedodd un uwch swyddog mai "targedu mwy manwl" gan yr heddlu oedd yn gyfrifol am y gwahaniaeth yn y ffigyrau.

'Gwybodaeth benodol'

Dangosodd y ffigyrau fod y ffigwr ar gyfer Heddlu Dyfed Powys wedi gostwng o 2,751 i 1,133 mewn blwyddyn, tra bo ffigwr Gogledd Cymru wedi mynd i lawr o 3,958 i 1,772.

Doedd dim cymaint o newid yn ffigyrau Heddlu'r De, wnaeth gynnal 1,629 o brofion yfed a gyrru ym mis Mehefin eleni o'i gymharu â 1,819 y llynedd.

Dywedodd yr uwcharolygydd Glyn Fernquest, sydd yn arwain ymdrechion plismona ffyrdd Gwent: "Eleni rydym wedi targedu'n fwy manwl er mwyn taclo'r broblem, gan weithio gyda'r gymuned a gweithredu ar wybodaeth benodol sydd wedi'i ddarparu i ni.

Image caption Fe wnaeth 3.9% o'r bobl gafodd eu profi fethu neu wrthod cymryd y prawf

"Mae hyn wedi golygu ein bod ni yn y lle iawn ar yr adeg iawn i ddelio gyda'r lleiafrif bychan o yrwyr anghyfrifol, sydd yn penderfynu gyrru ar ôl yfed alcohol neu gymryd cyffuriau.

"Gallai cymryd dim ond un siawns olygu goblygiadau dinistriol i chi, eich hanwyliaid a defnyddwyr ffordd eraill.

"Cynlluniwch o flaen llaw os gwelwch yn dda er mwyn sicrhau fod gennych chi ffordd saff a dibynadwy o gyrraedd adref os ydych chi'n cael diod."

O'r profion yfed a gyrru gafodd eu cynnal eleni, cafodd 5.9% ohonyn nhw'u gwrthod neu eu methu, o'i gymharu â 3.2% yn 2016.