Cwmni o Ben-y-bont ar Ogwr yn nwylo'r gweinyddwyr

bayv Image copyright Google

Mae dros 40 o bobl wedi colli eu gwaith ar ôl i gwmni Dunraven Finance Ltd o Ben-y-bont ar Ogwr fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Bydd 19 o weithwyr yn colli eu gwaith yn ne Cymru, a'r gweddill yn ddiswyddiadau mewn rhannau eraill o Brydain.

Mae'r cwmni'n gyfrifol am fusnes Buy as You View (BAYV), ble mae cwsmeriaid yn rhentu nwyddau electronig a dodrefn, ac yna'n berchen arnyn nhw ar ddiwedd y taliadau.

Mae pencadlys BAYV ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda phump o is-swyddfeydd mewn lleoliadau gwahanol ar draws y DU, ac mae gan y cwmni tua 40,000 o gwsmeriaid.

Wrth drafod diswyddo'r 41 o weithwyr allan o weithlu o 267, dywedodd Joe O'Connor ar ran y gweinyddwyr, sef cwmni EY: "Dros y flwyddyn ddiwethaf mae BAYV wedi ceisio ymateb i gyfnod o newid arwyddocaol o ran y farchnad a rheoleiddio i'r sector ac mae wedi ymgymryd ag ail-strwythuro sylweddol i'w fodel busnes a'r dull yr oedd yn cael ei weithredu.

"Ond er yr ymdrechion i addasu ei sylfaen costau i drefn fwy cynhaliol, mae'r busnes wedi parhau i wneud colledion sylweddol."

'Ailstrwythuro'

Ychwanegodd bod "nifer o gamau pellach wedi eu dilyn gan BAYV i ailstrwythuro'r busnes" ond nad oedd rhain wedi bod yn llwyddiannus.

"O ganlyniad mae cyfarwyddwyr BAYV wedi dod i'r casgliad, yn anfoddog y bydd yn rhaid iddyn nhw osod y cwmni yn nwylo'r gweinyddwyr er mwyn i opsiynau gael eu hasesu gan y gweinyddwyr ar y cyd ac i alluogi ailstrwythuro pellach i ddigwydd.

"O ganlyniad, rydym wedi cymryd y penderfyniad anodd o ddiswyddo 41 o bobl ac rydym nawr yn cydweithio gyda'r 226 o weithwyr sy'n parhau i reoli'r busnes."

Ychwanegodd Dan Hurd o gwmni EY na fyddai cwsmeriaid BAYV yn cael eu heffeithio, ac roedd yn achos o "fusnes fel arfer" gyda'r cwmni'n parhau i weithredu cytundebau gyda chwsmeriaid yn ôl yr arfer.

Pynciau Cysylltiedig