Ar daith i Moldofa

Image copyright YouTube

Mae tîm pêl-droed Cymru yn Chisinau i herio Moldofa ar 5 Medi yn eu hymgais i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn Rwsia yr haf nesaf.

Ond faint wyddoch chi am y wlad yn Nwyrain Ewrop? Dyma ychydig o ffeithiau diddorol gan Cymru Fyw:

Twristiaid yn brin

Moldofa yw'r wlad sy'n cael y nifer lleiaf o ymwelwyr yn Ewrop o'i gymharu â maint ei phoblogaeth gyfan.

Dim ond 121,000 o bobl wnaeth ymweld â Moldofa yn 2016, yn ôl y Cenhedloedd Unedig.

Yr unig wledydd sy'n cael llai o ymwelwyr ydy Bangladesh a Guinea.

Image copyright Serghei Pantelei / EyeEm
Image caption Does dim llawer o ymwelwyr wedi eu denu i Moldofa... hyd yma

Seler win fwya'r byd

Yn Moldofa mae'r casgliad mwyaf o win yn y byd. Yn seler win Mileștii Mici mae casgliad o 2,000,000 o boteli, gyda thua 70% ohonynt yn win coch.

Mae gwin wedi ei gynhyrchu yn y wlad ers bron i 5,000 o flynyddoedd, ac mae'r diwydiant gwin yn gryf yno hyd heddiw.

Image copyright AFP

Buwch ar y faner

Bual (bison) mawr i fod yn fanwl gywir. Maen nhw wedi diflannu bellach, ond fe'i gwelwch nhw ar faner genedlaethol Moldofa, sydd â llun pen bual mawr ar darian.

Cafodd Stadiwm Zimbru (y stadiwm genedlaethol lle mae Moldofa yn chwarae eu gemau pêl-droed gartref) ei enw o'r gair Rwmanaidd am fual.

Zimbru Image copyright Michael Regan
Image caption Stadiwm Zimbru, neu 'Stadiwm y Bual'
464 gray line

Tynnwch eich 'sgidiau!

Mae'n cael ei ystyried yn ddigywilydd i ymweld â chartref yn Moldofa heb dynnu eich esgidiau. Gadewch nhw wrth y drws ffrynt!

Fel yn nifer eraill o wledydd y rhanbarth, glendid sydd y tu ôl i'r arferiad. Yn aml mae pâr o slipers ar gael ar gyfer ymwelwyr.

Image copyright Thinkstock
Image caption Tynnwch eish 'sgidiau os am gael croeso yn Moldofa

Dinistro'r brifddinas

Cafodd y brifddinas Chisinau ei chipio gan fyddin Rwsia ym Mehefin 1940 ac yn ddiweddarach y flwyddyn honno roedd 'na ddaeagryn yno yn mesur 7.3 ar y raddfa Richter.

Roedd yna ragor o ddinistr pan geisiodd byddin Rwmania adennill y ddinas yn 1941. Roedd yna ymosodiadau o'r awyr hefyd gan awyrennau'r Luftwaffe.

Image copyright Mondadori Portfolio
Image caption Adfeilion palas yn Chisinau yn ystod yr Ail Ryfel Byd, Gorffennaf 1941

Hoff o'u peint

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), mae 'na fwy o bobl yn Moldofa yn yfed alcohol nac yn unrhyw le arall yn y byd, wel ar wahân i Belarus! Gobeithio 'na fydd ganddyn nhw achos dathlu nos Fawrth!

Codi pwysau a'r Gweilch

Mae codi pwysau yn gamp fawr ym Moldofa, gyda enwau fel Oleg Sîrghi, Cristina Iovu a Andrei Perpeliţă yn enwau cyfarwydd yn y wlad.

Pêl-droed yw'r gamp fwyaf poblogaidd yn y wlad, er eu bod eto i gyrraedd Pencampwriaethau Ewrop neu Gwpan y Byd ers dechrau cystadlu fel gwlad yn 1994 (cyn hynny roedden nhw'n cystadlu fel rhan o'r Undeb Sofietaidd).

Ymysg enwogion eraill mae Ion Cuțelaba sy'n ymladd yn yr UFC a Dmitri Arhip, prop Y Gweilch.

Image copyright Romain Perrocheau
Image caption Dmitri Arhip yn chwarae dros y Gweilch yn erbyn Bordeaux yng Nghwpan Ewrop

Oes arfordir?

Yn 2005, mewn ymgais i gael mynediad i'r Môr Du fe wnaeth Moldofa gyfnewid rhywfaint o dir gyda Iwcrain, ac yn y broses mi wnaethon nhw hawlio 600m o lannau'r Danaw (Danube) sy'n llifo i'r Môr Du.

Image copyright Google
Image caption Rwmania i'r gorllewin, a Iwcrain i'r gogledd, dwyrain a'r de