Darganfod Podlediadau Cymraeg

Mae dewis gwych o bodlediadau Cymraeg i'w darganfod ar hyn o bryd, dyma ambell un i'ch rhoi ar ben y ffordd...

Mae Bryn, Sioned ac Iestyn wedi bod yn arloesi wrth drafod y byd technoleg ers 2010.

Dyma'r byd drwy lygaid Hywel, Iwan ac Elin a'u ffrindiau. Digonedd o chwerthin a syniadau unigryw am raglenni newydd i S4C…

Podlediad sy'n trafod barddoni gydag Aneirin Karadog ac Eurig Salisbury, dau sy'n llwyddo i wneud byd y gynghanedd yn ddealladwy i bawb.

Rheinallt a Dewi sy'n eich tywys drwy'r byd seiclo. Gwrando hanfodol yn ystod y Tour de France yn enwedig!

Dau geek balch yn trafod gemau fideo a mwy yn Gymraeg. Mae un bellach yn byw yn Seattle - y podlediad trawsatlantig Cymraeg cyntaf?!

Mae blog Sôn am Sîn wedi'i sefydlu ers tro, a'r podlediad newydd yn gyfle am fwy o drafodaeth am gerddoriaeth gyfoes Gymraeg.

Ac wrth gwrs mae gan Radio Cymru nifer o bodlediadau ar gael i'w lawr lwytho, o Bigion i Ddysgwyr i Fyd Amaeth Dei Tomos.

Ydyn ni wedi colli unrhyw bodlediadau Cymraeg gwych? Rhannwch eich ffefrynnau!