Gwelliannau gwerth £4m i ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gaerfyrddin
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i'r gwaith fod wedi ei orffen erbyn 2018

Fe fydd ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin yn derbyn cyllid o £4m ar gyfer gwaith adnewyddu.

Dechreuodd y gwaith ar Ysgol Pontyberem fis diwethaf ac fe fydd lle yn yr ysgol newydd i 270 o ddisgyblion.

Cyngor Sir Gaerfyrddin a Llywodraeth Cymru sydd yn ariannu'r prosiect.

Mae'r gwaith adnewyddu yn cynnwys lloriau newydd, nenfydau newydd, moderneiddio offer trydanol ac adeiladu lifft llwyfan ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

Mae'r gwaith hefyd yn cynnwys adeiladu ystafelloedd arbenigol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol, adran dylunio, technoleg a chelf newydd, yn ogystal â thoiledau newydd.

Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2018.