Oedi cynlluniau i drawsnewid hen ysgol yng Ngheredigion

canolfan fwyd Image copyright Evannance Investment Co
Image caption Y bwriad oedd agor erbyn canol 2017 ond bydd y ganolfan fwytai nawr yn agor yn 2018

Mae datblygwyr yn wynebu oedi gyda chynlluniau i droi hen ysgol Gymraeg yng Ngheredigion yn ganolfan fwytai a chaffis.

Yn 2016, rhoddwyd caniatâd cynllunio i droi Hen Ysgol Gymraeg Aberystwyth, sy'n adeilad rhestredig, yn gyrchfan ar gyfer gweini bwyd.

Bwriad y datblygwyr oedd agor erbyn canol 2017, ond maent yn wynebu oedi o tua blwyddyn.

Dywedodd rheolwr y prosiect, Will Lloyd Davies, mai'r rheswm oedd bod un o denantiaid presennol yr adeilad dal heb adael.

Mae dau fwyty wedi ymuno â'r cynllun - Pizza Express a Loungers - ac mae'r datblygwyr yn gobeithio y bydd modd cael mwy o gwmnïau i fod ynghlwm â'r fenter.

Agor erbyn haf 2018

Dywedodd Mr Lloyd Davies y dylai'r tenant fod wedi gadael flwyddyn yn ôl, ond erbyn hyn mae wedi cytuno i adael erbyn diwedd mis Hydref eleni.

Bydd tua naw mis o waith adeiladu wedyn, sy'n golygu y dylai'r datblygiad agor erbyn haf 2018.

Dywedodd Mr Lloyd Davies nad oedd mwy o fusnesau wedi dangos diddordeb, ond y bwriad yw bwrw ymlaen gyda chynlluniau Pizza Express a Loungers.

Cafodd Yr Hen Ysgol Gymraeg ei hadeiladu yn 1874 ac yn 1939 daeth yn ysgol gyfrwng Gymraeg - yr un cyntaf yng Nghymru, gyda dim ond saith o blant ar y gofrestr.

Fe ddaeth yr ysgol honno i ben yn 1989 pan agorwyd ysgol newydd ar Ffordd Plascrug.

Pynciau Cysylltiedig