Galw am newid y gyfraith wedi marwolaeth bachgen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae crwner wedi dweud bod angen i Lywodraeth Cymru ystyried newid y gyfraith yn ymwneud â gosod larymau mwg mewn tai rhent yng Nghymru yn dilyn marwolaeth bachgen pedair oed.

Ar hyn o bryd dim ond "argymhelliad" sydd yna i landlordiaid osod larwm yn eu heiddo ond mae'r crwner eisiau i'r gyfraith gael ei newid.

Yn Lloegr mae rheidrwydd ar landlordiaid i wneud yn siŵr bod larymau mwg yn gweithio ar gychwyn tenantiaeth newydd neu fe allan nhw gael eu herlyn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn y broses o "reoleiddio er mwyn gwneud yn siŵr bod larymau mwg a charbon monocsid yn cael eu gosod mewn eiddo rhent".

Larymau ddim yn gweithio

Clywodd y cwest ddydd Llun bod Jac Evan Davies wedi marw yn dilyn tân yn ei gartref yn Alltwen, Pontardawe y llynedd.

Roedd ei fam, ei chwaer a'i ddau frawd hefyd yn y tŷ ond fe wnaethon nhw oroesi.

Dywedodd y gweithwyr tân nad oedden nhw wedi clywed sŵn unrhyw larymau mwg pan wnaethon nhw gyrraedd y tŷ.

Disgrifiad o’r llun,
Bwlb poeth yn cyffwrdd dilledyn neu decstilau oedd achos tebygol y tân

Roedd dau synhwyrydd o'r cyflenwad trydan wedi methu, ac fe wnaeth ddau larwm oedd yn gweithio ar fatri fethu hefyd.

Mae'r crwner cynorthwyol, Aled Gruffydd wedi dweud bod yna wersi i'w dysgu ond "nad oedd yna unrhyw feirniadaeth o'r landlord" am ei fod wedi dilyn y rheoliadau cywir.

Digwyddodd y tân yn Lôn Tan yr Allt ym mis Gorffennaf y llynedd gan ddechrau yn ystafell Jac.

Fe lwyddodd mam Jac i adael y tŷ gyda'i babi Andrew a'i merch Kelsey ac fe gafodd ei mab arall, Riley ei achub gan un o'r gweithwyr tân.

Fe ddangosodd prawf post-mortem ei fod wedi marw ar ôl anadlu mwg.

Dywedodd adroddiad fforensig mai achos tebygol y tân oedd bod bwlb poeth mewn lamp wedi cyffwrdd "dilledyn neu decstilau".

Rheithfarn naratif

Fe wnaeth y crwner Mr Gruffydd gyflwyno rheithfarn naratif a dywedodd y bydd yn anfon adroddiad ynglŷn ag atal marwolaethau yn y dyfodol at Lywodraeth Cymru.

Dywedodd hefyd y byddai yn ysgrifennu at y llywodraeth er mwyn gofyn iddyn nhw ystyried newid y gyfraith.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod yn bwriadu gwneud yn siŵr bod larymau mwg a charbon monocsid yn cael eu gosod mewn eiddo rhent trwy reoleiddio.

Dywedodd y llefarydd hefyd y byddai'r newidiadau yma yn golygu y byddai yn rhaid profi offer trydanol bob pum mlynedd.