Maer Castell-nedd Port Talbot wedi marw yn ddisymwth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Castell Nedd Port Talbot

Mae maer Castell-nedd Port Talbot wedi marw ar ôl cael ei tharo'n wael mewn digwyddiad cyhoeddus.

Roedd y Cynghorydd Janice Dudley ar draeth Aberafan ger Port Talbot, lle roedd hi'n gyfrifol am ddechrau ras nofio, pan aeth yn sâl.

Dywedodd trefnydd y ras ei bod wedi mynd i'r ysbyty ond bu farw yn ddiweddarach.

'Mam Plaid'

Roedd Mrs Dudley, oedd yn gynghorydd Plaid Cymru, wedi cynrychioli ward De Bryncoch ers 2004.

Roedd yn cael ei hadnabod gan aelodau'r blaid fel "Mam Plaid" ac fe ddaeth yn faer ym mis Mai.

Ffynhonnell y llun, JOHN LORD/GEOGRAPH
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd trefnydd y digwyddiad bod Mrs Dudley wedi cael ei tharo yn wael tua 10 munud ar ôl i'r ras ddechrau

Mae gwleidyddion ac etholwyr wedi rhoi teyrngedau iddi, a dywedodd arweinydd y cyngor na fyddai gweithgareddau'n ymwneud a'i gwaith yn digwydd am gyfnod fel arwydd o barch.

Dywedodd y Cynghorydd Rob Jones: "Yn ystod ei chyfnod byr fel maer ond hefyd fel dirprwy faer yn y flwyddyn ddinesig ddiwethaf, fe ragorodd Janice wrth gynrychioli'r sir a'r cyngor mewn amryw o ddigwyddiadau.

Cofio

Dywedodd y Cynghorydd John Warman: "Roedd y newyddion yn drasig ac mae hyn wedi cael effaith ddofn ar y cyngor a'r gymuned.

"Roedd y Cynghorydd Janice Dudley yn weithiwr caled oedd yn ymroddedig ac yn cael ei pharchu gan bawb gafodd y pleser o'i hadnabod.

"Bydd yn cael ei cholli yn fawr gennym ni i gyd."

Dywedodd Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood ar Twitter: "Newyddion trist/ very sad news. Cwsg mewn hedd/ rest in peace."

Ymhlith y rhai eraill sydd wedi bod yn cofio ar Twitter mae'r Aelod Cynulliad Llafur, Jeremy Miles, a'r actor sydd yn dod o Bort Talbot, Michael Sheen.