Carcharu gyrrwr am achosi marwolaeth cyfaill yn ei gar

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Ricafort Gamboa a'i gyfeillion yn dychwelyd i ogledd Lloegr yn dilyn gwyliau yn Abergwaun pan ddigwyddodd y ddamwain

Mae dyn wedi'i garcharu am bedair blynedd am achosi marwolaeth teithiwr yn ei gar wrth iddo geisio cyrraedd 100mya tra roedd ei ffrind yn ei ffilmio.

Roedd Ricafort Gamboa, 25, yn gyrru ar hyd lonydd cefn ger Aberystwyth tra roedd ei ffrindiau yn y car yn ei ffilmio ar gyfer ap Snapchat.

Wrth iddo nesáu at 100mya fe wnaeth ei gar Citroen C3 adael y ffordd a tharo bwthyn ar yr A487 ym mhentref Rhydgaled, gan ddymchwel wal 16 modfedd o drwch.

Bu farw Ernest Pideli, 18, yn yr ysbyty bedwar diwrnod yn ddiweddarach oherwydd anafiadau i'w ben a'i wddf, ac fe gafodd ddau deithiwr arall yn y car eu hanafu.

Fe wnaeth Gamboa, o Bolton, gyfaddef achosi marwolaeth ac anafiadau difrifol trwy yrru'n beryglus.

'Penderfyniad gwirion'

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod y grŵp o ffrindiau yn gyrru 'nôl i Fanceinion ar ôl bod ar wyliau yn Abergwaun, Sir Benfro.

Ar ffonau symudol oedd yn y car yn dilyn y gwrthdrawiad, fe wnaeth yr heddlu ganfod fideos oedd yn dangos ffrindiau Gamboa yn ei annog i yrru'n gynt, wrth iddo ddechrau gyrru ar ochr anghywir y ffordd.

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth y car adael y ffordd a tharo'r bwthyn yma ar yr A487 ym mhentref Rhydgaled

Mewn cyfweliad â'r heddlu yn dilyn y digwyddiad, dywedodd Gamboa, sy'n wreiddiol o Ynysoedd y Philipinau ei fod yn "cymryd cyfrifoldeb llawn am yr hyn ddigwyddodd".

"Fy mhenderfyniad gwirion i yrru mor gyflym oedd achos y gwrthdrawiad," meddai.

Bydd Gamboa wedi'i wahardd rhag gyrru am bum mlynedd ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar.

Pynciau Cysylltiedig