Gŵyl y Dyn Gwyrdd 2017

Mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn un o uchafbwyntiau mis Awst erbyn hyn. Heidiodd miloedd i gyrion Crughywel ym Mhowys eto eleni. Dyma i chi rai o'r uchafbwyntiau trwy lens y ffotograffydd Lucy Roberts o Aberhonddu.

Image caption Mae'r bysgiwr yma yn cael effaith drydanol
Image caption Michael Kiwanuka yn perfformio
Image caption Hwyl i bawb o bob oed
Image caption Tyb-ed beth yw'r sgwrs?
Image caption Mae'r ŵyl 'ma'n tyfu arna' i
Image caption K.O.G and the Zongo Brigade yn perfformio
Image caption Pwy yw'r ddwy dywysoges ifanc yma?
Image caption P'run yw'r ochr orau?
Image caption Yr holl ffordd o Bontypridd... Syr Tom Jones
Image caption Roedd THABO yn un o atyniadau mwyaf yr ŵyl
Image caption Ydy'ch rhieni chi wedi llenwi'r ffurflen iechyd a diogelwch 'na?
Image caption Mae'r ddwy ferch fach yma yn mwynhau eu hunain
Image caption Pwy ydy'r plentyn mwyaf?
Image caption Alynda Lee Segarra yw lleisydd y grŵp Hurray for the Riff Raff o New Orleans
Image caption Fydd o ar y prif lwyfan rhyw ddydd?
Image caption Wedi cael diwrnod i'w gofio
Image caption Welwn ni chi flwyddyn nesa'!