'Yr un pwyslais' ar droseddau casineb ar y we

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Dylai erlynwyr roi'r un pwyslais ar droseddau casineb ar y we a'r rhai sy'n cael eu gwneud wyneb yn wyneb, yn ôl canllawiau newydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yng Nghymru a Lloegr.

Daw'r penderfyniad yn dilyn adolygiad o'r canllawiau presennol ar droseddau casineb.

Am y tro cyntaf, bydd y canllawiau newydd yn cyfeirio'n benodol at droseddau yn erbyn pobl ddeurywiol.

Yn ôl Gwasanaeth Erlyn y Goron mae'n rhaid i erlynwyr gydnabod bod dulliau cyfathrebu modern yn rhoi llwyfan i droseddau casineb, ac y dylai'r achosion rheiny gael eu hymchwilio a'u herlyn "yr un mor gryf a throseddau oddi ar y wê".

Maen nhw hefyd yn dweud bod rhai eithriadau, fel yn achos plant sydd ddim yn gwerthfawrogi'r niwed all gael ei achosi drwy gyhoeddi rhywbeth ar y we sydd gyfystyr â throsedd casineb.

'Effaith ddeifiol' ar gymdeithas

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, fe wnaeth Gwasanaeth Erlyn y Goron sicrhau dros 15,000 o erlyniadau yn ymwneud â throseddau casineb yn 2015-16, y nifer uchaf erioed.

Ond yn ystod yr un cyfnod, roedd gostyngiad o 10% yn nifer yr achosion a gafodd eu trosglwyddo gan yr heddlu i erlynwyr eu hystyried.

Hyd at nawr, bu'r canllawiau ar droseddau casineb oedd wedi eu cymell gan ryw wedi ffocysu ar yr holl ddioddefwyr.

Ond nawr mae'r canllawiau yn cyfeirio yn benodol at bobl ddeurywiol am fod eu profiadau nhw yn wahanol, yn enwedig os ydyn nhw'n adrodd wrth yr heddlu eu bod nhw'n cael eu poeni gan ddynion hoyw neu lesbiaid.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus. Alison Saunders, fod gan "droseddau casineb effaith ddeifiol ar gymdeithas a dyna pam ei fod yn flaenoriaeth gan y gwasanaeth ar hyn o bryd".

Ychwanegodd: "Mae'n gallu effeithio ar gymunedau cyfan, gan orfodi pobl i newid eu ffodd o fyw a byw mewn ofn.

"Mae'r ddogfen hon yn cwmpasu yr holl ystod o droseddau posib er mwyn rhoi'r cyfle gorau posib i erlynwyr sicrhau cyfiawnder i'r dioddefwyr."

Straeon perthnasol

Pynciau Cysylltiedig