Gwirfoddolwyr casglu sbwriel Llanberis eisiau cefnogaeth

Cyhoeddwyd

Mae aelodau grŵp gwirfoddol sydd wedi dechrau casglu sbwriel yn wythnosol yn Llanberis yn galw ar bawb i wneud yn siwr eu bod yn clirio ar eu holau.

Ers canol Gorffennaf, mae nifer o drigolion y pentref wedi treulio dwy awr bob bore Sul yn tacluso, gan ganolbwyntio ar ardal neilltuol bob wythnos.

Hyd yma, mae'r gwirfoddolwyr wedi llenwi 92 o fagiau bin, cyn trefnu i'r awdurdod lleol i'w casglu a didoli'r cynnwys er mwyn ailgylchu.

Mae'r ardaloedd o amgylch Castell Dolbadarn a Llyn Padarn ymhlith y rhai sydd wedi eu targedu.

'Pawb yn gyfrifol'

Daeth y grŵp at ei gilydd mewn ymateb i apêl gan Pat Pitts ar wefan Facebook. Roedd hi a sawl un arall wedi dechrau codi sbwriel wrth fynd o amgylch y pentref neu wrth fynd a'u cŵn am dro.

Dywedodd: "Fe dynnodd un ddynes gadair picnic o Lyn Padarn, a doedd na ddim byd o'i le efo'r gadair.

"Mae pobl wedi gadael dillad ar ôl bod yn canŵio. Mae fel petai bod ganddyn nhw ddim parch at eu pethau."

Dywedodd Eurwyn Thomas ei fod "yn filain" bod "rhai" pobl yn taflu pecynnau prydau têc-a-wê ar y llawr, er bod yna ddigon o finiau sbwriel o amgylch Llanberis.

Ond dywedodd ei bod hi'n amhosib pwyntio'r bys at unrhyw garfan neilltuol.

"Mae pawb yn chwarae'u rhan, ymwelwyr a phobl sy'n byw yn lleol," meddai.

"Fyswn i ddim yn rhoi'r bai ar bobl ifanc fwy na phobl hŷn. Mae pawb yn gyfrifol."

'Gweld y gwahaniaeth'

Yn ôl Pat Pitts, mae busnesau Stryd Fawr Llanberis wedi ymateb yn dda i lythyr yn gofyn iddyn nhw gadw'r palmant o'u blaenau'n daclus.

Mae trigolion y pentref hefyd yn croesawu ymdrechion y gwirfoddolwyr.

Dywedodd Gwenda Harding: "'Da chi'n gweld y gwahaniaeth, a chwarae teg iddyn nhw am ei wneud o.

"Mae'n eich gwneud chi'n falch i fyw yn Llanberis am bod yna bobl fel hyn yn gwneud hyn.

"Pan 'da chi'n eu gweld nhw wrthi'n codi petha, 'da chi'n meddwl 'Na, dwi ddim yn mynd i daflu hwn a nhw wedi gweithio'n galed'."

Pynciau Cysylltiedig