Cytundebau masnach: 'Rhaid i Gymru gael lle wrth y bwrdd'

Cyhoeddwyd

Mae un o wleidyddion blaenllaw y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud wrth raglen Sunday Supplement fod yn rhaid "cael lle wrth y bwrdd" yn ystod trafodaethau ar gytundebau masnach wedi Brexit.

Roedd y Farwnes Jenny Randerson yn ymateb i awgrym yr Ysgrifennydd Masnach Ryngwladol Llywodraeth y DU, Liam Fox na ddylai'r gwledydd datganoledig gael yr hawl i atal cytundebau masnach.

"Yn gyntaf mae'n dangos ei anwybodaeth lwyr o ddatganoli, ac yn ail ei anwybodaeth o'r sefyllfa gyfreithiol," dywedodd.

"Mae'n fethiant llwyr o ddealltwriaeth emosiynol ar ei ran e, ac ar ran unrhyw un oedd yn ei gynghori ar y trywydd yma."

'Problem enfawr'

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud eu bod eisiau polisi masnachu "sy'n cynrychioli'r Deyrnas Unedig gyfan".

Ond dywedodd y Farwnes Randerson y byddai awgrym Mr Fox yn "uno" Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon ac yn creu "problem enfawr" i lywodraeth San Steffan.

"Mae'n fater anodd ond dydych chi ddim yn delio â'r peth drwy geisio eu torri nhw allan," meddai.

"Mae'r heriau sydd yn wynebu economi Cymru ar Brexit yn arbennig o ddwys, ac mae'n rhaid i ni gael lle wrth y bwrdd."