'Hwb economaidd £135bn o ddiddymu tollau wedi Brexit'

Published
image copyrightGetty Images
image captionMae'r economegwyr eisiau gweld mwy o nwyddau rhad yn cael eu mewnforio i Brydain

Byddai cael gwared ar yr holl dollau a rhwystrau masnachu yn rhoi hwb blynyddol o £135bn i economi'r DU, yn ôl grŵp o economegwyr sydd o blaid Brexit.

Fe fyddai Brexit "caled" yn "llawer gwell yn economaidd i un meddwl" yn ôl yr Athro Patrick Minford o Brifysgol Caerdydd, prif awdur yr adroddiad.

Dywedodd y byddai cael gwared ar dollau, un ai o fewn cytundebau masnach rydd neu'n uniongyrchol, yn dod â buddiannau sylweddol.

Ond mae ymgyrchwyr yn erbyn Brexit caled wedi dweud y byddai'r cynlluniau yn gyfystyr â "hunanladdiad economaidd".

'Cystadleuaeth'

Mae disgwyl i adroddiad llawn grŵp Economists for Free Trade gael ei chyhoeddi yn yr hydref.

Dadl yr Athro Minford yw y gallai'r DU elwa o tua £80bn y flwyddyn wrth ddiddymu rhwystrau masnachu gyda'r UE a gweddill y byd yn dilyn Brexit.

Byddai modd arwyddo cytundebau masnach rydd â'r prif economïau gan gynnwys yr UE maes o law, a byddai hwb o £40bn hefyd yn dod o ddadreoleiddio'r economi.

Ychwanegodd y byddai cwsmeriaid a busnesau'r DU yn elwa o gael nwyddau rhatach yn cael eu mewnforio, ac y byddai'r gystadleuaeth yn gorfodi cwmnïau i fod yn fwy cynhyrchiol.

image copyrightPA
image captionDywedodd yr Athro Patrick Minford y byddai'r cynllun yn gorfodi cwmnïau Prydain i fod yn fwy cynhyrchiol

Ond mae Open Britain, sydd yn ymgyrchu i gadw'r DU yn y farchnad sengl a'r undeb dollau, yn dadlau y byddai'r cynllun yn un niweidiol.

"Byddai diddymu ein tariffau heb weld gwledydd eraill yn gwneud gostyngiadau tebyg yn golygu llwyth o nwyddau rhad yn cael eu mewnforio i Brydain, gan olygu na fyddai ein gwneuthurwyr a'n ffermwyr ni'n gallu cystadlu," meddai Alison McGovern, AS Llafur sy'n aelod o'r grŵp.

"Byddai lefelau methdalu a diweithdra, yn enwedig o fewn diwydiant ac amaeth, yn mynd drwy'r to.

"Mae hwn yn brosiect o hunanladdiad economaidd, nid o lewyrch. Fyddai'r un llywodraeth gyfrifol yn cyffwrdd yr adroddiad yma fel ffynhonnell o syniadau ar gyfer ein polisi masnach yn y dyfodol."

Pynciau Cysylltiedig